Breadcrumb

Kahepäevane veebipõhine intensiivkursus „Artists Without Borders“

09.02.2024

ELi delegatsioon Ukrainas kutsub Ukraina ja ELi liikmesriikide kunstnikke osalema kahepäevasel veebipõhisel intensiivkursusel „Artists Without Borders“, mis keskendub Ukraina ja ELi liikmesriikide kunstnike koostöö edendamisele.

Toimumisaeg: 26. veebruaril ja 4. märtsil 2024.
Toimumiskoht: Zoomis.

Kursuse sisu:

 • Antakse ülevaade ELi peamistest kultuuriprogrammidest (Loov Euroopa, Euroopa Maja);
 • esitletakse ELi rahastatud projekte Ukrainas ning kunstnikud jagavad kogemusi rahvusvahelise koostöö, partnerlussidemete loomise ja turule sisenemise teemal;
 • räägitakse Euroopa Liidu ja Ukraina praegustest suhetest, sealhulgas ühinemisega seotud sammudest;
 • toimuvad loengud Ukraina ja ELi ajaloolistest ja kultuurilistest sidemetest;
 • toimuvad arutelud sõja ja kunsti teemal;
 • koostööprojektide väljatöötamine.

Pärast kursuse edukat lõpetamist võivad osalejad liikuda edasi programmi järgmistesse etappidesse, sealhulgas kultuurivahetuse ja kunstiresidentuuri etappidesse.

Kandideerimise kriteeriumid:

 • Kunstivaldkonnas tegutsemise kogemus (elulookirjeldus, portfoolio ja/või lingid asjakohastele töödele/näitustele);
 • huvi kunsti ja sotsiaalsete küsimuste kokkupuute vastu, eelkõige Ukraina ja ELi suhete kontekstis;
 • motivatsioon projektiidee arendamiseks;
 • elukoht Ukrainas või mõnes ELi liikmesriigis;
 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel;
 • aktiivne osalemine sotsiaalmeedias;
 • valmisolek osaleda kõigis projekti etappides edasise valiku korral.

Osalemiseks tuleb registreerida siin. Tähtaeg 19. veebruar.

Lisainfo:
Sofiia Lavreniukiga
lavreniuk@internews.ua
+380 95 943 08 54

Kahepäevane veebipõhine intensiivkursus on osa projektist „Kultuuridiplomaatia: EL-Ukraina 2023-2024“ raames, mida rahastab Euroopa Liidu delegatsioon Ukrainas.

Tagasi algusesse