Breadcrumb

Stipendiumid

LOOVISIKU STIPENDIUM
 
Alates 2020. aastast on stipendiumite jagamine peatatud rahaliste vahendite puudumise tõttu. 
 
Kunstnike Liidu liikmetel on võimalik kord aastas, vastavalt välja kuulutatud konkursile, taotleda kindlaksmääratud suurusjärgus loovisiku stipendiumi loometegevuseks ja enesetäienduseks.
 
Stipendiumi taotlemiseks palume esitada sisuliste põhjendustega avaldus (planeeritud eesmärk, tegevused, tulemus jm) avaliku konkursi teates märgitud kuupäevaks. Avaldus
 
Stipendiumi saaja kohustub kasutama stipendiumi sihipäraselt. Stipendiumi saaja kohustub kasutusaja lõppedes kuu aja jooksul esitama stipendiumi kasutamise vabas vormis aruande.
 
EKL stipendiumi komisjon teeb otsuse ühe kuu jooksul. Tulemustest teavitatakse meili teel.
 
Stipendiumi ei eraldata juba toimunud projektidele.
Stipendiumi ei eraldata Kunstnike Liidu võlglastele (liikmemaks, muud nõuded).
 
EKL loometoetuste ja stipendiumite komisjon: Elin Kard (esinaine), Vano Allsalu, Heie Treier, Kaire Rannik, Maria-Kristiina Soomre (Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium). Loovisikute ja loomeliitude seaduse koordinaator on Mari-Liis Tammi.
 
Tagasi algusesse