Breadcrumb

Kunstnikupalk

Eesti Kunstnike Liidu president Vano Allsalu ja Eesti Kirjanike Liidu esimees Karl Martin Sinijärv kuulutasid koostöös Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumiga 2. novembril 2015 ametlikult välja esimesed kunstniku- ja kirjanikupalga konkursid. Kultuuriminister Indrek Saar ja loomeliitude esindajad tutvustasid ühisel pressikonverentsil konkursside tingimusi ja hindamiskriteeriume ning kutsusid loomeinimesi üles kandideerima.
 
Kunstnikupalga eesmärk on võimaldada professionaalsete kunstnike pühendumist loomingulisele tegevusele ja panustada seeläbi Eesti kultuuri arengusse. Palga erinevuseks loomestipendiumitest on lisaks pikaajalisusele ka kaasnevad sotsiaalsed garantiid ja sellest tulenev suurem stabiilsus.
 
Alates 2019. aasta algusest suurenes kunstnikupalga saajate arv ja palga suurus. Kultuuriministeerium suurendas kunstniku- ja kirjanikupalga eelarvet, nii et tulevikus oleks igal aastal palgal 15 kirjanikku ja 15 kunstnikku. Aastal 2019 võib öelda, et kunstnikupalga meede on ennast siiani igati õigustanud ja loodame eduka koostöö jätkumist ning palgasaajate arvu järkjärgulist suurendamist koostöös Eesti Kultuuriministeeriumiga.
 
Kunstnike liit kuulutab avaliku konkursi kunstnikupalgale kandideerimiseks välja iga kalendriaasta oktoobrikuu jooksul.
 
Nõuded kunstnikupalgale kandideerimiseks:
 
•        Kunstnikupalgale võivad kandideerida erialaselt aktiivsed loomingulises
          tippvormis kunstnikud, kuraatorid või kunstiteadlased/kriitikud, kes soovivad
          järgneva kolme aasta jooksul  pühenduda erialasele loometööle.
•        Kandidaat ei pea olema loomeliidu liige.
•        Kandideerida võivad Eesti kodanikud või isikud, kellel on Eestis elamis- ja
          tööluba.
 
Kunstnikupalgale kandideerimiseks tuleb esitada:
 
•        loominguline biograafia koos ülevaatega viimaste aastate tunnustustest ja
meediakajastustest;
•        viimase viie aasta loomingu portfoolio, mis sisaldab selgelt sõnastatud kunstnikupositsiooni;
•        avaldus ja motivatsioonikiri koos kolme järgneva aasta loominguliste
eesmärkidega.
 
Taotluste hindamisel võetakse arvesse:
 
•        eeskätt kandidaadi kolme aasta loometöö plaani;
•         taotluse esitaja haridust ja/või kogemust, eelnevate aastate loomingulist tegevust;
•         taotleja erialast professionaalsust ja motiveeritust, loominguliste eesmärkide ajakohasust ja uuenduslikkust nii Eesti kui ka rahvusvahelises kontekstis;
•         kunstnikupositsiooni ning kandidaadi potentsiaali Eesti kunsti tutvustamisel rahvusvahelises mastaabis;
•         mitme võrdväärse kandidaadi vahel valides peetakse silmas mitmekesisuse tagamise põhimõtet.
 
Konkursi võitjatega sõlmib kunstnike liit lepingu vastavalt töölepingu seadusele. Palga saaja kohustub andma loomeliidule lepinguperioodil iga-aastaselt erialasest tegevusest vabas vormis ülevaate. Kunstnikupalga suurus arvestati aastatel 2016‒2018 komisjoni otsusele eelneva aasta keskmise palga kogukulu järgi, alates aastast 2019 on palga suuruseks 1,1-kordne kultuuritöötaja miinimumpalk.

 

Kunstnikupalk 2024‒2026

Eesti Kunstnike Liidu kokku kutsutud komisjon koosseisus Vano Allsalu ja Elin Kard (Eesti Kunstnike Liit), Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum), Indrek Grigor (Tartu Kunstimuuseum), Kadi Kesküla (Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Paul Aguraiuja (Tallinna Kunstihoone), Sten Ojavee (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus), Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum), Peeter Talvistu (Tartu Kunstimaja), Kadri Laas-Lepasepp (Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus) ja Maarin Ektermann (Eesti Kunstiakadeemia) otsustas määrata esitatud taotluste alusel kunstnikupalga saajateks aastatel 2024‒2026: Erik Alalooga, Tanel Rander, Uku Sepsivart, Diana Tamane, Maria Valdma-Härm.
 

Erik Alalooga (1974) on visuaalkunstnik, esitaja, lavastaja, helikunstnik, õpetaja ja kultuurikorraldaja. Ta on peamiselt tuntud teostes analoogtehnoloogilisi lahendusi kasutava kunstnikuna, kes uurib inimese ja masina vahelisi füüsilisi suhteid. Helimustrite tekitamiseks konstrueerib ta mehhaanilisi masinaid ja heliinstrumente. Alalooga on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia skulptuuri eriala bakalaureuse ning interdistsiplinaarsete kunstide eriala magistrikraadiga. 2018. aastal astus Eesti Muusika ja Teatriakadeemia teatrikunsti doktoriõppesse. Ajavahemikul 2006–2010 töötas EKAs IDK õppetooli dotsendina ning 2010–2013 tegevuskunstide õppetooli juhatajana. Lisaks Eesti Kunstiakadeemiale on juhendanud kursuseid Tartu Kõrgemas Kunstikoolis, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias, Helsinki Teatriakadeemias ning Põhja- ja Baltimaade kunstikoole ühendavas DAMA koostöövõrgustikus. 2016. aastal asutas Viljandis helikunstigalerii Supersonicum, millest tänaseks on saanud liikuv sündmuste korraldamise platvorm.
Vaata ka: https://supersonicum.wordpress.com
https://www.youtube.com/user/alalooga/videos

Tanel Rander (1980) on kunstnik, kuraator ja kirjanik, kelle loominguline tegevus jaguneb keele ja psühholoogia tasandil toimivateks eksperimentaalseteks, performatiivseteks praktikateks ning kriitiliseks Ida-Euroopa diskursuse ja dekoloniaalsusega seotud uurimuseks. Randeri loomingu mõtteline keskpunkt on subjektiivsuse ning seda kujundava sisemise ja välise surve vaheline pinge. Rander on teinud koostööd erinevate kunstnike ja gruppidega, kauaaegne koostöö seob teda keeleteadlase ja kirjaniku Erkki Luugiga. Rander on korraldanud psühhogeograafilisi ekspeditsioone, sümpoosione ja seminare iseseisvalt ning koostöös mitmete institutsioonidega nii Eestis kui ka mujal. Rander on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusinstituudi (2005) ning töötanud juristi ja advokaadina. 2010. aastal lõpetas ta Eesti Kunstiakadeemia interdistsiplinaarsete kunstide magistriõppe ning alustas õpinguid doktorikoolis. Tema kirjanduslik looming on ilmunud enamasti erinevate pseudonüümide all, nt chaneldior, chaneld:or, C:, Chanel Rantie, Anon Porx jpt. 2018. aastal avas ta Valgas projektiruumi Brīvības galerija.
Vaata ka: http://chnldr.blogspot.com
https://cca.ee/kunstnike-andmebaas/tanel-rander

Uku Sepsivart (1988) on skulptor ja installatsioonikunstnik. Sepsivartil on bakalaureuse- (2009) ja magistrikraad (2015) õpingutest Eesti Kunstiakadeemia skulptuuriosakonnas. Ta on täiendanud end aastatel 2015–2016 Soomes Antti Laitineni stuudios ja Wuzhenis Hiinas, 2013–2014 vahetusõpingutel Helsinki Kunstiülikoolis ja 2009. aastal viibis Sepsivart Erasmuse programmi raames praktikal Villu Jaanisoo stuudios. Ta on osalanud mitmetel tänavakunstiaktsioonidel ja -festivalidel ning koos Tõnis Palkovi ja Andres Siplasega välja andnud tänavakunstiraamatu „Haigusteravi. Kontrollitud“. Aastal 2012 pälvis Sepsivart MTÜ Noor Kunst ja Eesti Kunstiakadeemia koostöös välja antava Noore Kunstniku preemia. Viimaste aastate jooksul on Sepsivart enda kunstipraktikat mõtestades seda võrrelnud loodusliku protsessiga ja otsib võimalusi loodusega koos loomiseks.
Vaata ka: https://ukusepsivart.wordpress.com

Diana Tamane (1986) on läti päritolu kunstnik, kelle teoste peategelased on enamasti tema perekonnaliikmed ja ta ise. Peamiselt foto- ja videomeediumis tegutsev Tamane 
on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli ja LUCA Kunstikooli Brüsselis ja läbinud HISK-i residentuuri Gentis. Ta on võitnud kunstipreemia Friends of the S.M.A.K. ja Riia kaasaegse kunsti keskuse kim? residentuuripreemia, „Ela ja Sära'“ stipendiumi, Ado Vabbe preemia ja nomineeritud Lätis Purvītise auhinnale ning auhindadele Deutsche Börse Photography Foundation Prize (Suurbritannia) ja Foam Paul Huf Award (Madalmaad). Tema isiknäitused on toimunud S.M.A.K. keskuses Gentis, ISSP galeriis Riias, Sint-Lukase galeriis Brüsselis, Surplus Art Space’is Wuhanis, Riia kaasaegse kunsti keskuses kim?, EKKMis, Tartu Kunstimuuseumis, Tallinna Linnagaleriis, Kogo galeriis, Rüki galeriis ja Tartu Kunstimajas. 
Vaata ka: https://dianatamane.com
https://cca.ee/kunstnike-andmebaas/diana-tamane

Maria Valdma-Härm (1973) on ehtekunstnik. Valdma lõpetas 1996. aastal Eesti Kunstiakadeemia metallikunstnikuna, 2000. aastal kaitses samas magistrikraadi. Valdma liitus 1996. aastal kunstirühmitusega F.F.F.F., millest sai platvorm tema praegusele loomingulisele tegevusele. Näitustel osaleb alates 1994. aastast nii individuaalselt kui ka F.F.F.F. koosseisus, nii Eestis kui ka välismaal. Talle on omistatud Eesti Kultuurkapitali aastapreemia aastal 2021 ja aastal 2002 (koos rühmitusega F.F.F.F.). 2016. aastal pälvis ta Noore Ehte preemia. Valdma Härmi teoseid leiab mitmete muuseumide (Eesti Tarbekunsti-ja Disainimuuseum, Eesti Kunstimuuseum) püsikogudest ning paljudest erakogudest üle maailma. Valdma on kureerinud ja kujundanud mitmeid näituseid, ta on filmi „Linnutiivul oled sa siit läbi läinud (Leili Kuldkepp)“ (2000), režissöör. Loomingus huvitavad Valdmat eelkõige ruumi, indiviidi ja ehte omavahelised suhted, projektsioonid ja peegeldused nende osapoolte vahel ning sellest sündinud suhete paljusus ehk ruumipoeesia – kus mööduvat kohalolu tähistab ehe.
Vaata ka: http://www.mariavaldma.com


Kunstnikupalk 2023‒2025

Eesti Kunstnike Liidu kokku kutsutud komisjon koosseisus Elin Kard ja Vano Allsalu (Eesti Kunstnike Liit), Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum), Joanna Hoffmann (Tartu Kunstimuuseum), Johannes Säre (Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Paul Aguraiuja (Tallinna Kunstihoone), Maria Arusoo (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus), Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum), Peeter Talvistu (Tartu Kunstimaja), Kadri Laas-Lepasepp (Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus), Marge Monko (kunstnik, Eesti Kunstiakadeemia professor), Tiina Sarapu (kunstnik, kunstnikupalga saaja aastatel 2021‒2023) ja Hanno Soans (kuraator ja kunstiteadlane, kunstnikupalga saaja aastatel 2022‒2024) otsustas määrata esitatud taotluste alusel kunstnikupalga saajateks aastatel 2023‒2025: Art Allmägi, Sandra Kosorotova, Peeter Laurits, Krista Mölder, Terje Ojaver, Darja Popolitova, Laura Põld, Taavi Suisalu, Airi Triisberg, Kristina Õllek. 

Kunstnikupalk 2022‒2024

Eesti Kunstnike Liidu kokku kutsutud komisjon koosseisus Elin Kard ja Vano Allsalu (Eesti Kunstnike Liit), Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum), Joanna Hoffmann (Tartu Kunstimuuseum), Kadi Kesküla (Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Paul Aguraiuja (Tallinna Kunstihoone), Maria Arusoo (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus), Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti- ja Disaini Muuseum), Peeter Talvistu (Tartu Kunstimaja), Karin Laansoo (Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus) otsustas määrata esitatud taotluste alusel kunstnikupalga saajateks aastatel 2022‒2024: Edith Karlson, Kristi Kongi, Kadri Mälk, Hanno Soans, Jaan Toomik

Kunstnikupalk 2021‒2023
Avalduste esitamise tähtajaks 16.11.2020 laekus Eesti Kunstnike Liidule 50 taotlust. Eesti Kunstnike Liidu kokku kutsutud komisjon koosseisus Elin Kard ja Vano Allsalu (Eesti Kunstnike Liit), Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum), Joanna Hoffmann (Tartu Kunstimuuseum), Laura Toots (Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Paul Aguraiuja (Tallinna Kunstihoone), Maria Arusoo (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus), Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti- ja Disaini Muuseum), Peeter Talvistu (Tartu Kunstimaja), Kadri Laas-Lepasepp (Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus) ja kunstnik Marko Mäetamm (kunstnikupalga pälvinu aastatel 2019–2021) otsustas määrata esitatud taotluste alusel kunstnikupalga saajateks aastatel 2021‒2023: Eike Eplik, Anders Härm, Tiina Sarapu, Jevgeni Zolotko, Sigrid Viir.

Kunstnikupalk 2020‒2022
Avalduste esitamise tähtajaks 4.11.2019 laekus Eesti Kunstnike Liidule 53 taotlust. Eesti Kunstnike Liidu poolt kutsutud komisjon koosseisus Elin Kard ja Vano Allsalu (Eesti Kunstnike Liit), Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum), Joanna Hoffmann (Tartu Kunstimuuseum), Marten Esko (Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Tamara Luuk (Tallinna Kunstihoone), Maria Arusoo (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus), Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti- ja Disaini Muuseum), Peeter Talvistu (Tartu Kunstimaja), Kadri Laas-Lepasepp (Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus) ja kunstnik Kaido Ole (kunstnikupalga pälvinu aastatel 2016–2018) otsustas määrata esitatud taotluste alusel kunstnikupalga aastateks 2020‒2022 kunstnikele Merike Estna, Raul Keller, Karel Koplimets, Paul Kuimet ja Kristina Norman.

Kunstnikupalk 2019‒2021
Avalduste esitamise tähtajaks 5.11.2018 laekus liidule 48 taotlust. Eesti Kunstnike Liidu poolt määratud komisjon koosseisus Vano Allsalu ja Elin Kard (Eesti Kunstnike Liit), Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum), Signe Kivi (Tartu Kunstimuuseum), Marten Esko (Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Taaniel Raudsepp (Tallinna Kunstihoone), Sten Ojavee (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus), Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti- ja Disaini Muuseum), Markus Toompere (Tartu Kunstimaja) ja Kadi-Ell Tähiste (Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus) otsustas määrata esitatud taotluste alusel kunstnikupalga kunstnikele Jass Kaselaan, Jüri Kask, Marko Mäetamm, Kärt Ojavee, Laura Põld.

Kunstnikupalk 2018‒2020
Avalduste esitamise tähtajaks 30.11.2017 laekus liidule 37 taotlust. 15.12.2017 otsustas Eesti Kunstnike Liidu poolt määratud komisjon koosseisus Vano Allsalu ja Elin Kard (Eesti Kunstnike Liit), Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum), Signe Kivi (Tartu Kunstimuuseum), Marten Esko (Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Taaniel Raudsepp (Tallinna Kunstihoone), Maria Arusoo (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus), Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti- ja Disaini Muuseum), Markus Toompere (Tartu Kunstimaja) ja Kadi-Ell Tähiste (Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus) määrata kunstnikupalk esitatud taotluste alusel kunstnikele Edith Karlson, Tanja Muravskaja ja Tõnis Saadoja.

Kunstnikupalk 2017‒2019
Avalduste esitamise tähtajaks 30.11.2016 laekus liidule 41 taotlust. Kultuuri-ministeeriumi poolt eraldatud kolmele kunstnikupalgale lisas liit neljanda kunstnikupalga omavahenditest. 09.12.2016 otsustas Eesti Kunstnike Liidu poolt määratud komisjon koosseisus Vano Allsalu ja Elin Kard (Eesti Kunstnike Liit), Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum), Rael Artel (Tartu Kunstimuuseum), Marten Esko (Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Taaniel Raudsepp (Tallinna Kunstihoone), Maria Arusoo (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus), Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti- ja Disaini Muuseum) ja Kadri Laas (Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus) määrata kunstnikupalk esitatud taotluste alusel kunstnikele: Dénes Farkas, Kiwa (Jaanus Kivaste), Flo Kasearu ja Jaanus Samma.

Kunstnikupalk 2016‒2018
Avalduste esitamise tähtajaks 30.11.2015 laekus liidule 73 taotlust. 16.12.2015 otsustas Eesti Kunstnike Liidu poolt määratud komisjon koosseisus Vano Allsalu ja Elin Kard (Eesti Kunstnike Liit), Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum), Rael Artel (Tartu Kunstimuuseum), Anders Härm (Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Taaniel Raudsepp (Tallinna Kunstihoone), Markus Toompere (Tartu Kunstimaja), Maria Arusoo (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus), Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti- ja Disaini Muuseum) ja Kadri Laas (Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus) määrata kunstnikupalk esitatud taotluste alusel kunstnikele: Kaido Ole, Marge Monko, Kris Lemsalu, Mark Raidpere ja Anu Vahtra.

Tagasi algusesse