Breadcrumb

Komisjonid

SOTSIAALKOMISJON
 
Sotsiaalkomisjon vaatab läbi liidu liikmete poolt esitatud taotlusi raviarvete tasumiseks, liikmete erakorraliseks toetamiseks ja kinnitab juubelitoetused liidu liikmetele alates 75. eluaastast.
 
Komisjoni kuuluvad: Elin Kard, Vano Allsalu, Erkki Juhandi, Tanja Muravskaja, Taimi Soo, Liina Tepand.
 
 
LOOMETOETUSTE JA STIPENDIUMITE KOMISJON
 
Loovisikute ja loomeliitude seadus jõustus 01.01.2005 ja seaduse eesmärk on toetada kultuurilist loovust ja kaunite kunstide professionaalsel tasemel säilimist ja arenemist ning loomeliitude kaudu parandada loovisikute loometegevuseks vajalikke tingimusi ja luua selleks tagatisi.
 
Loovisikute ja loomeliitude seadus toimib kaheaastase tsüklina. Loometoetus kunstnikele makstakse loomeliidule eraldatud toetusest selle esimesel aastal. Samuti kaetakse esimese aasta rahast toetuse halduskulud. Järgneval aastal on jääksumma ette nähtud loovisikute loometegevuseks ning sellega seotud täiendusõppeks antavateks stipendiumideks.
 
Loometoetusteks makstava summa järkjärguline kasvamine on toonud kaasa stipendiumiteks eraldatava summa samas tempos kahanemise. Sellest tulenevalt võttis EKLi loometoetuste ja stipendiumite komisjon vastu otsuse, mille alusel on alates 2015. aastast kunstnikel võimalik stipendiumi taotleda kindlaksmääratud suurusjärgus.
 
EKL loometoetuste ja stipendiumite komisjon: Elin Kard (esinaine), Vano Allsalu, Heie Treier, Kaire Rannik, Maria-Kristiina Soomre (Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium). Loovisikute ja loomeliitude seaduse koordinaator on Mari-Liis Tammi.
 
 
ATELJEEKOMISJON
 
Ateljeekomisjon valib taotluste alusel rentnike ateljeedesse hoonetes Vabaduse väljak 6 ja Vabaduse väljak 8. Eelnevalt on vajalik taotluse esitamine liidule ateljeejärjekorraga liitumiseks.
 
Ateljeekomisjoni kuuluvad: Vano Allsalu, Elin Kard, Inga Heamägi, Mari Roosvalt ja Tiiu Kirsipuu.
 
ARSi kunstilinnakus ja Hobusepea 2 hoones ateljee saamiseks tuleb pöörduda liidu teenuste juhi Indrek Kösteri poole.
 
 
KONRAD MÄE MAALIPREEMIA KOMISJON
 
Konrad Mäe nimelist medalit ja rahalist preemiat annavad alates 1979. aastast välja Eesti Kunstnike Liit, Eesti Maalikunstnike Liit ja Eesti Kultuurkapitali kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapital. Komisjoni kuuluvad Maalikunstnike liidu 2 esindajat, kultuurkapitali 2 esindajat ja liidu 2 esindajat.
 
Tagasi algusesse