Breadcrumb

Seadusandlus

 
 
 
 
 
ETTEVÕTLUS:
 
MTÜ ASUTAMINE ‒ MTÜ asutamine ja tegutsemine.
 
OSAÜHINGU ASUTAMINE ‒ osaühingu asutamine ja tegutsemine.
 
RAAMATUPIDAMISEST ‒ raamatupidamisest alustaval ettevõtjale.
 
LEPINGUTE ERINEVAD VORMID ‒ lepingute erinevatest vormidest ja kasutamisest riigiportaalist eesti.ee.
 
DOKUMENTIDE VORMID ‒ enam levinud dokumentide vormid ja nende kasutamine.
 
ÄRIPLAAN ‒ äriplaani koostamine.
 
PALGAKALKULAATOR ‒ palga ja maksude arvutamine.
 
LOOMEMAJANDUS ‒ loomemajanduse definitsioon ja valdkonnad.
 
ETTEVÕTLUSINKUBAATORID ‒ ettevõtluse tugistruktuur, mille eesmärgiks on tõsta alustavate ettevõtete läbilöögivõimet.
 
TARTU LOOMEMAJANDUSKESKUS ‒ Loomemajanduskeskus pakub inkubatsiooni-teenust ning koolitust alustavatele loovettevõtjatele.
 
EESTI KAASAEGSE KUNSTI ARENDUSKESKUSkonsultatsioonid ja õpe galeristidele, nõustamine kunstnikele (lepinguvormid, õigusabi).
 
 
AUTORIKAITSE JA INTELLEKTUAALNE OMAND
 
EESTI AUTORITE ÜHINGesindab kunsti- ja fotograafiateoste autoreid järgmistes valdkondades: Teose ülekandmisel raadio, televisiooni, kaabelvõrgu, satelliidi ja muude tehnikavahendite vahendusel (edastamine); ühe või mitme koopia valmistamisel teosest või teose osast mis tahes materiaalses vormis (teose reprodutseerimine); teose originaali edasimüümisel avalikul enampakkumisel (oksjonil), kaubandus- või kunstiorganisatsioonide (teose edasimüümine).
 
AUTORIHÜVITUFOND ‒ Autorihüvitusfondi eesmärk on hüvituse maksmine autoritele ja autoriõiguste omajatele avalikest raamatukogudest teoste laenutamise ja reprograafilise reprodutseerimise eest.
 
INTELLEKTUAALOMANDIntellektuaalomandi kaitse (autoriõigus, kaubamärk, patendid).
 
Intellektuaalomandi infovärav ‒ AUTOR.EE
 
 
 
KUNSTITEOSTE HANKED JA KULTUURIVÄÄRTUSED
 
Seadus kehtestab põhimõtte, et avaliku otstarbega hoone ehitamise lahutamatu osa on hoonega sobiva kunstiteose või -teoste tellimine. Selle kaudu muutub avalik ruum esteetiliselt rikkamaks.
 
 
 
 
Tagasi algusesse