Breadcrumb

Esmane õigusabi

Eesti Kunstnike Liit võimaldab alates 10. detsembrist 2015 liikmetele tasuta esmast õigusabi, mida osutab kogenud jurist Vahur Glaase. Juristi teenus sisaldab professionaalseid nõuandeid nii loomevaldkonna ja -ettevõtlusega haakuvates (nt autoriõiguse, kunstiteoste tellimise ja teostamisega seotud lepingute, töölepingute, erialaste koostöölepingute jmt) kui eraelulistes (perekond, vara, üürisuhted jne) küsimustes. Tegemist on pilootprojektiga, mille eesmärgiks on toetada EKLi liikmete toimetulekut ja professionaalset tegevust.
 
Õigusabi osutatakse Hobusepea 2 (II korrus, õigusbüroo Ignatius) neljapäeviti
14.00–16.00 eelregistreerimisega vahur@glaase.ee või telefonil 5091212. Esmane õigusabi hõlmab kaasuse arutelu ja nõuannet, kuidas seda oleks õiguslikult mõttekas lahendada.
 
Juristi ja teenust kasutava EKLi liikme vahel sõlmitakse vajadusel kokkulepe/leping, mis määratleb vastastikused õigused ja kohustused; samuti lepitakse täpsemalt kokku osutatava õigusabi sisu ja vorm ning konsultatsiooni kestus (sõltub nii küsimuse iseloomust kui registreerunute arvust). EKL ei vastuta mistahes õiguslike või majanduslike  tagajärgede eest, mis tulenevad teenuse kasutamisest või selle raames antud nõuannetest.
 
Vahur Glaase on omandanud erialase hariduse Tartu Ülikoolis ning töötanud õigusalastel ametikohtadel alates 1985. aastast, sh uurija ja prokurörina vabariiklikus prokuratuuris, justiitsministri asetäitjana, presidendi õigusnõunikuna ning siseministeeriumi kantslerina. Käesoleval ajal on Vahur Glaase tegev õigusbüroos Ignatius.
 
Tagasi algusesse