Breadcrumb

Ajakiri RiTo

KOOSTÖÖ VÄLJAANDEGA RIIGIKOGU TOIMETISED
 
Riigikogu Toimetised (RiTo) on parlamendi põhiseaduslikke ja ühiskondlikke ülesandeid mõtestav perioodiline ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas – juunis ja detsembris. RiTo on ajakiri poliitikuile, teadlastele, kõrgkoolide õppejõududele, ametnikele, äri- ja mittetulundusühingute liikmeile ning kõigile poliitikahuvilistele. RiTo missioon on edendada dialoogi teadlaste ja riigitegelaste vahel. Uuringute ja arvamuste rubriigis avaldatakse ka eelretsenseeritud heatasemelisi teadusartikleid, mis käsitlevad nüüdisühiskonna, riigivalitsemise ja poliitika huvipakkuvaid probleeme. Eesmärk on sotsiaalteaduste originaalsete uurimistulemuste abil mõtestada teaduspõhiselt praktilist valitsemiskogemust.
RiTo kunstivalik toimus mitmeid aastaid koostöös Eesti Kunstnike Liiduga. 2013. aastal ja 2014. aastal ilmus koostöös kolm numbrit. Pikaajaline koostöö lõppes 2014. aastal seoses ajakirja peatoimetaja vahetumise ja ajakirja struktuuri muutustega.
 
RiTo 28/2013
 
Ajakirja 2013. aasta sügisnumber keskendus kultuuripoliitikale, demokraatia arengule ja inimõigustele, kunstilehekülgedel leiab Dénes Kalev Farkasi teoste reproduktsioonid ja tekstid näituseprojektist „Evident in Advance“.
 
Ajakirjas on artiklid Euroopa Parlamendi valimisest, kohaliku omavalitsuse valimise järel moodustatud koalitsioonidest, tulemuseelarvestamisest, inim- ja autoriõigustest. Lugeda saab  erakonna seaduste kujunemisest, soolisest palgalõhest ja skvottimisest.
 
Vabakutseline kunstnik Peeter Laurits ja Tallinna Ülikooli kultuuride uuringute doktorant Karina Talts teevad essees „Loovus ja kultuuripoliitika“ teoreetilise ja praktilise ekskursi läbi ja ümber eesti kultuuri.
 
RiTo 29/2014
 
Riigikogu Toimetiste 29. number keskendus teemavalikutelt Euroopa Liidu tõukefondide ja struktuurivahendite kasutamisele ning eesmärkidele ja loomemajandusele ning Globaalse Ettevõtlusmonitooringu uuringule Eestis, kunstileheküljed tutvustasid Visible Solutions OÜ-d.
 
Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor käsitles ajakirjas välistoetuste jagamise strateegiaid, pikemalt peatuti vestlusringis loomemajanduse arendamisel ja sektoriülese poliitika kujundamisel ning selle paremal sidustamisel ettevõtlus-, innovatsiooni- jt poliitikatega, mille eelduseks on paindlikkus ja koostöö.
 
RiTo 30/2014
 
Lisaks demograafia-, sotsiaal- ja julgeolekutemaatikale tutvustas number Eesti teed täieõiguslikuks Euroopa Kosmoseagentuuri liikmeks saamisel. Ajakirja kunstiküljed tutvustasid Timo Tootsi loomingut.
 
 
 
Tagasi algusesse