Loometoetused

VABAKUTSELISE LOOVISIKU LOOMETOETUS
 
 
Vabakutseliste loovisikute ning loomeliitude toetamist reguleerib Loovisikute ja loomeliitude seadus (LLS). Seaduse eesmärk on toetada kultuurilist loovust ja kaunite kunstide professionaalsel tasemel säilimist ja arenemist ning parandada loomeliitude kaudu loovisikute loometegevuseks vajalikke tingimusi ja luua selleks tagatisi.
 
Kui vabakutselise loovisiku loometööga seotud tegevuses on tekkinud periood, mil tema sissetulek ei ületa poolt Loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest kuus, võib ta esitada liidu juhatusele vabakutselise loovisiku loometoetuse taotluse.
 
Vabakutselisel loovisikul, kes kuulub ühte tunnustatud loomeliitudest ja vastab LLS tingimustele, on õigus saada loomeliidu kaudu loometoetust kuus kuud, võimalusega pikendada toetuse perioodi veel kuue kuu võrra. Loometoetuse suurus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklik miinimumpalk ning toetuse saajale on tagatud ka ravikindlustus.
 
Toetuse saamiseks peab vabakutseline loovisik esitama taotluse oma loomeliidule. Juhul kui loovisik kuulub mitmesse loomeliitu ning pole teinud avaldust, et tema kohta arvestataks toetust vaid ühele loomeliidule, tuleb taotlus esitada kõigile loomeliitudele, mille liige ta on.
 
Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes vastab järgmistele tunnustele:
 
 1) on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;
 2) ei ole saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel vähemalt loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul;
 3) ei õpi õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes;
 4) ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
 5) ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;
 6) ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel;
 7) ei saa töövõimetoetust rohkem kui pool loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest.
 

Tähelepanu!

Olulisemad muudatused 2021. aastaks:
 
Seadusemuudatusega saavad alates 18. aprillist 2021 toetust tulla taotlema ka need, kes said eelmisel aastal loometoetust. Tavaolukorras peab kahe loometoetuse vahel olema kaks aastat pausi.
 
Alates 18. aprillist 2021 on vabakutselisel loovisikul õigus saada loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kuni 584 eurot bruto. Tavaolukorras on see summa 292 eurot.
 
Alates 18. aprillist 2021 võib loovisik loometoetusele lisaks teenida ühes kuus tulu võlaõigusliku lepingu alusel või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kuni 584 eurot bruto. Tavaolukorras on see summa 292 eurot.
 
Loometoetuse saamiseks esitab vabakutseline loovisik loomeliidu juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku taotluse ja CV Eesti Kunstnike Liidu juhatusele. Palume avaldused saata e-posti aadressile mari-liis.tammi [at] eaa.ee (subject: mari-liis.tammi%40eaa.ee, body: mari-liis.tammi%40eaa.ee) . 
 
Lae avalduse blankett alla siit: Avaldus 
 
Loometoetuse määramise otsustab loometoetamise määramise komisjon 15 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Loometoetust makstakse üks kord kuus.
 
EKL loometoetuste ja stipendiumite komisjon: Elin Kard (esinaine), Vano Allsalu, Heie Treier, Kaire Rannik, Maria-Kristiina Soomre (Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium).
Loovisikute ja loomeliitude seaduse koordinaator on Mari-Liis Tammi.
 
 
Tagasi üles