Breadcrumb

EKL trükised

EKL TRÜKISED
 
Liidu poolt välja antavate trükiste ajalugu on aukartust äratavalt pikk ja neisse talletatud
informatsioon asendamatuks töövahendiks ajaloouurijatele ning kunstiprofessionaalidele ja mahukaks kokkuvõtteks tehtud tööst liidu liikmetele.
 
Viimase kümnendi püsivaima ilmumistraditsiooniga trükisteks on kindlasti „Eesti Kunstnike Liidu aastaraamat“, mis ilmub ilma vaheaegadeta alates aastast 1998 ja
aastanäituse kataloog, mis ilmub igal aastal koos näitusega juba alates aastast 2006.
 
Lisaks on ilmunud liidu tegevustega seonduvalt aastal 2018 ARSi kunstilinnaku postkaardikomplekt, aastal 2015 Muhu kunstitalu festivali kataloog ja aastal 2008 Hobusepea galerii esimest viit tegevusaastat kokkuvõttev raamat „Hobusepea galerii 2003–2007“. Aastal 2012 ilmus liidu ja Riigikogu Kantselei koostöös mahukas kataloog Toompea lossi kunstisaalis aastatel 2001–2011 toimunud näitustest.
 

 

2023

EKL 23. AASTANÄITUS. KEVADNÄITUS 2023 /
23ND ANNUAL EXHIBITION OF EAA. SPRING EXHIBITION 2023

Kataloogi koostaja ja toimetaja Elin Kard
Kujundajad Maris Lindoja ja Henri Kutsar
119 lk, pehme köide
Trükikoda Printon
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, SA Kunstihoone, 2023
ISBN 978-9916-9800-1-9

 

2022

EKL 22. AASTANÄITUS. KEVADNÄITUS 2022 /
22ND ANNUAL EXHIBITION OF EAA. SPRING EXHIBITION 2022

Kataloogi koostaja ja toimetaja Elin Kard
Kujundaja Maris Lindoja
159 lk, pehme köide
Trükikoda Printon
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, SA Kunstihoone, 2022
ISBN 978-9916-9800-0-2

 

EKL AASTARAAMAT 2019-2022
Koostajad Elin Kard
Toimetaja Elin Kard ja Vano Allsalu
Kujundaja Maris Lindoja.
320 lk, värvitrükis
Trükikoda: Printon
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit MTÜ, 2022

 
Aastaraamat sisaldab liidu juhatuse aruannet liidu tegevusest aastatel 2019–2021, ülevaadet majandustegevusest, koostöös valdkonna esindajatega valminud arengukava KUVA 2021–2025, liidu poolt erinevatele adressaatidele saadetud pöördumisi ja ettepanekuid, kokkuvõtet volikogu tööst möödunud kolme aasta jooksu ning meedias ilmunud kajastuste ning artiklite nimekirja.
 
Samuti EKL 2019. aasta suurkogu protokolli, tegevusi möödunud aastatel ARS Kunstilinnakus, Muhu Kunstitalus ja liidu neljas galeriis (Hobusepea galerii, Draakoni galerii, Hop galerii, Vabaduse galerii). Aastaraamat annab põhjaliku ülevaate koostööst residentuuridega, kunstnikupalga meetmest aastatel 2019–2021 ja liidu aastanäitustest. Samuti näitusetegevusest Toompea lossi kunstisaalis, viimase kolme aasta jooksul ilmunud trükistest ning liidu poolt välja antavatest preemiatest.
 
Aastaraamat annab mahuka ülevaate 17 alaliidu tegevustest möödunud aastatel ja sisaldab näituste kronoloogiat pea kõigis Eesti näituseasutustes viimasel kolmel aastal. Samuti kajastab aastaraamat möödunud kolmel aastal meie seast lahkunud liidu liikmeid ja ka liiduga liitunud uusi liikmeid. 
 
Aastaraamatust leiab liidu liikmete nimekirja (seisuga 14.03.2022), liidu volikogu nimekirja koos kontaktidega ja liidu töötajate nimekirja koos kontaktandmetega. Samuti ka MTÜ Eesti Kunstnike Liit põhikirja.


2021
 
EKL 21. AASTANÄITUS. KEVADNÄITUS 2021 /
21ST ANNUAL EXHIBITION OF EAA. SPRING EXHIBITION 2021
Kataloogi koostaja ja toimetaja Elin Kard
Kujundaja Maris Lindoja
164 lk, pehme köide
Trükikoda Print Best
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, SA Kunstihoone, 2021
ISBN 978-9949-9225-9-8
 
2020
 
EKL 20. AASTANÄITUS. KEVADNÄITUS 2020 /
20TH ANNUAL EXHIBITION OF EAA. SPRING EXHIBITION 2020 
Kataloogi koostaja ja toimetaja Elin Kard
Kujundaja Maris Lindoja
210 lk, pehme köide
Trükikoda Print Best
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, SA Kunstihoone, 2020
ISBN 978-9949-922-58-1
 
Aastanäituse kataloog sisaldab näituse saateteksti, EKL aastanäituste kronoloogilist nimekirja ja aastanäitusel eksponeeritud teoste reproduktsioone ning näitusevaateid. Kataloogi tõlked Epp Aareleid, Elnara Taidre, Anna Ušakova, fotod Stanislav Stepashko, Paul Kuimet ja osalevad kunstnikud. 
 
2019
 
EKL 19. AASTANÄITUS. KEVADNÄITUS 2019 /
19TH ANNUAL EXHIBITION OF EAA. SPRING EXHIBITION 2019
Kataloogi koostaja ja toimetaja Elin Kard
kujundaja Maris Lindoja
128 lk, pehme köide
Trükikoda Printon
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, SA Kunstihoone, 2019
ISBN 978-9949-9225-7-4
 
Aastanäituse kataloog sisaldab näituse saateteksti, EKL aastanäituste kronoloogilist nimekirja ja aastanäitusel eksponeeritud teoste reproduktsioone ning näitusevaateid. Kataloogi tõlked Elin Kard ja Refiner.
 
EKL AASTARAAMAT 2016-2018
Koostajad Elin Kard ja Vano Allsalu
Toimetaja Elin Kard
Kujundaja Maris Lindoja.
240 lk, värvitrükis
Trükikoda Tallinna Raamatutrükikoda
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit MTÜ, 2019
 
Aastaraamat sisaldab kokkuvõtet liidu tegevusest aastatel 2016–2018 ning ülevaadet liidu tegevustest ARSi loomekeskuses ja Muhu puhkebaasis. Lisaks liidu majandustegevuse kokkuvõttele aastatest 2016–2018 ja sellele lisanduvatele tulevikuprognoosidele sisaldab valminud aastaraamat ülevaateid liidu galeriide tegevusest möödunud kolmel aastal ning liidu koostööst Toompea lossi kunstisaaliga ja välisresidentuuridega. Lisaks leiab aastaraamatust ülevaate kunstnikupalga meetmest, ilmunud publikatsioonidest ja toimunud aastanäitustest. Aastaraamat annab koondülevaate 2016. aastal toimunud Suurkogust ja erakorralisest Suurkogust, liidu volikogu tööst aastatel 2016–2018 ja paljust muust liiduga seonduvast.
Mahuka osa aastaraamatust moodustab liidu alaliitude tegevuse kokkuvõte aastatest 2016–2018 koos rohke pildimaterjaliga. Aastaraamatust leiab ka näituste kroonika aastatest 2016–2018, liidu 2016. aastal vastu võetud uue põhikirja ja palju muud.
 
2018
 
EKL 18. AASTANÄITUS. JUUBELIKEVAD 2018 /
18TH ANNUAL EXHIBITION OF EAA. JUBILEE SPRING 2018
Koostaja ja toimetaja Elin Kard.
Kujundaja Maris Lindoja.
120 lk, pehme köide
Trükikoda Printon
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, SA Kunstihoone, 2018
ISBN 978-9949-9225-6-7
 
Aastanäituse kataloog sisaldab näituse saateteksti, EKL aastanäituste kronoloogilist nimekirja ja aastanäitusel eksponeeritud teoste reproduktsioone. Kataloogi tõlked Juta Ristsoo.
 
ARS POSTKAARDIKOMPLEKT
Kujundus AdAngels.
Trükikoda Print Production OÜ.
 
Postkaardikomplekt annab ülevaate ARSis tegutsejatest. EKL viib aastatel 2018‒2019 EASi toetusel ellu projekti Avatud ARS, mille üks eesmärk on aidata kaasa ARSis tegutsevate kunstnike, disainerite ja loovettevõtete paremale tutvustamisele. Projekti üheks väljundiks on ARSis tegutsejate tutvustamiseks postkaardid. Värvilised postkaardid on mõeldud kui suureformaadilised (170x120 mm) visiitkaardid, mis ARSis koos väljapanduna näitavad majas tegutsejate profiili ja mitmekesisust. Lisaks soovime nende abil tutvustada kunstnike loomingut ja ARSi kunstilinnakut EKLiga seotud erinevatel üritustel ja hoonetes.
 
Postkaardi projektis osalesid: FRONT, Laura Kuusk, Raamiruum OÜ, MTÜ Nukufilmi Lastestuudio, Kersti Karu, Dint, Piret Rohusaar, Sally Stuudio, Liisa Kruusmägi Studio, Holger Kilumets, Liisi Eelmaa, MTÜ Tallinn Swing Dance Society, Anna Mari Liivrand,
Olivia Verev, Fideelia-Signe Roots, EETER, Maria-Kristiina Ulas, OÜ ARS Portselan,
Spellbound, Tamma Design, Laura Põld, Liina Siib, Gudrun Koppel, Lauri Koppel,
Ubu Noir, Emma-Elfriide OÜ, Decadencity OÜ, Mari-Leen Kiipli, Dénes Farkas, Sander Tuvikene, Raul Keller, MI/KL Industrial Design Studio, KYLLIKE / Kyllike OÜ, Ruum & Keraamika, Alyona Movko, Taavi Talve, Krista Mölder, Merike Estna stuudio, Rott/Rat,
Mart Vainre, Liis Viira, FP2 OÜ / Diesel Arts OÜ, Alisa Jakobi, Merike Hallik, Piret Kuresaar, LVLup! Interaktiivne videomängude muuseum.
 
2017
 
EESTI KUNSTNIKE LIIT JA MAALEHT ESITLEVAD: ELUST MAAL /
THE ESTONIAN ARTISTS ASSOCIATION AND MAALEHT PRESENT: LIFE ON EARTH AND IN THE COUNTRY
Eesti Kunstnike Liidu 17. aastanäitus /
17th Annual Exhibition of Estonian Artists' Association
Koostaja ja toimetaja Elin Kard.
Kujundaja Maris Lindoja.
112 lk, pehme köide
Trükikoda Printon
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, SA Tallinna Kunstihoone Fond, 2017
ISBN 978-9949-9225-5-0
 
Aastanäituse kataloog sisaldab näituse saateteksti, EKL aastanäituste kronoloogilist nimekirja ja aastanäitusel eksponeeritud teoste reproduktsioone ning näitusevaateid. Kataloogi tõlked Juta Ristsoo.
 
2016
 
EKL AASTARAAMAT 2013‒2015
Koostaja ja toimetaja Elin Kard.
Kujundaja Maris Lindoja.
224 lk, pehme köide
Trükikoda Printon
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit MTÜ, 2016
ISSN 1736-1613
 
Aastaraamat sisaldab kokkuvõtet liidu tegevusest aastatel 2013‒2015, ülevaadet liidu tegevustest ARSi loomekeskuses ja Muhu puhkebaasis. Lisaks liidu majandustegevuse kokkuvõttele aastatest 2013‒2015 ja sellele lisanduvatele tulevikuprognoosidele sisaldab aastaraamat ülevaateid liidu galeriide tegevusest, liidu koostööst Toompea lossi kunstisaali ja ajakirjaga Riigikogu Toimetised, samuti koostööst kultuurisaatega OP!. Lisaks leiab aastaraamatust ülevaate liidu välisnäitustest, kunstnikupalga meetmest, liidu külalisateljee tegevusest, liidu tellimusel valminud filmidest ja ilmunud publikatsioonidest ning toimunud aastanäitustest. Aastaraamat annab koondülevaate 2013. aastal toimunud Suurkogust, liidu volikogu tööst aastatel 2013‒2015 ja paljust muust liiduga seonduvast.
Lisaks sisaldab aastaraamat Tallinna Kunstihoone juhataja Taaniel Raudsepa kokku-võtvat tutvustust muudatustest Kunstihoone tegevustes. Mahuka osa aastaraamatust moodustab liidu alaliitude tegevuse kokkuvõte aastatest 2013‒2015 koos rohke pildimaterjaliga. Aastaraamatust leiab ka näituste kroonika aastatest 2013‒2015 ja palju muud.
 

KEVADNÄITUS / SPRING EXHIBITION
Eesti Kunstnike Liidu 16. aastanäitus /
16th Annual Exhibition of Estonian Artists' Association
Koostaja ja toimetaja Elin Kard.
Kujundaja Maris Lindoja.
112 lk, pehme köide
Trükikoda Printon
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, SA Tallinna Kunstihoone Fond, 2016
ISBN 978-9949-9225-4-3
 
Aastanäituse kataloog sisaldab näituse saatetekste, EKL aastanäituste kronoloogilist nimekirja ja aastanäitusel eksponeeritud teoste reproduktsioone ning näitusevaateid. 112-leheküljeline kataloog on värvitrükis ning eesti- ja inglise keelne. Kataloogi tõlked Juta Ristsoo, Tamara Luuk ja Elin Kard.
 
2015
 
KEVADNÄITUS / SPRING EXHIBITION
Eesti Kunstnike Liidu 15. aastanäitus /
15th Annual Exhibition of Estonian Artists' Association
Koostaja ja toimetaja Elin Kard.
Kujundaja Maris Lindoja.
144 lk, pehme köide
Trükikoda Printon
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 2015
ISBN 978-9949-9225-3-6
 
EKL 15. aastanäituse kataloog sisaldab näituse saateteksti, EKL aastanäituste kronoloogilist nimekirja ja aastanäitusel eksponeeritud teoste reproduktsioone ning näitusevaateid. Kataloogi tõlked Juta Ristsoo ja Elin Kard, keeletoimetaja (inglise keel) Maris Karjatse.
 
A. I. MUHU KUNSTITALU /
MUHU ART & INNOVATION RESIDENCY
FESTIVAL 2015
TULEVIK – HORISONT / FUTURE – HORIZON
Koostaja Tiiu Rebane.
Kujundaja Liis Karu.
74 lk, pehme köide
Trükikoda Gutenbergi Pojad
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 2015
 
A.I. Muhu kunstitalu kataloog sisaldab Eesti Kunstnike Liidu puhkebaasi ajaloo ja tulevikuperspektiivide lühikokkuvõtet. Samuti ülevaadet 2015. aastal toimunud üritustest ja baasis residentuuris viibinud kunstnike tutvustusi. Kataloog annab põhjaliku ülevaate 2015. aastal kunstitalus toimunud festivalist „Tulevik-horisont“ ja festivalil osalenud kunstnikest.
 
2014
 
KEVADNÄITUS / SPRING EXHIBITION
Eesti Kunstnike Liidu 14. aastanäitus /
14th Annual Exhibition of Estonian Artists' Association
Koostaja ja toimetaja Elin Kard.
Kujundaja Maris Lindoja.
104 lk, pehme köide
Trükikoda Printon
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 2014
ISSN 2382-7157
 
EKL 14. aastanäituse kataloog sisaldab EKL presidendi Vano Allsalu saateteksti, EKL aastanäituste kronoloogilist nimekirja, valikut pressis ilmunud vastukajadest ja aastanäitusel eksponeeritud teoste reproduktsioone ning näitusevaateid. Kataloogi tõlked Maris Karjatse ja Elin Kard, trükitud trükikojas Printon.
 
2013
 
EKL AASTARAAMAT 2010–2012
Koostaja ja toimetaja Elin Kard.
Kujundaja Maris Lindoja.
208 lk, pehme köide
Trükikoda Printon
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 2013
ISSN 1736-1613
 
Aastaraamat sisaldab kokkuvõtet 2010. aastal toimunud EKL Suurkogust, ülevaadet kunstnike liidu erinevatest projektidest aastatel 2010–2012 (Jaan Elken). Samuti ülevaadet EKL volikogu tööst aastatel 2010–2012, loomeliitude ja loovisikute seaduse alusel makstud toetuste ja stipendiumide ülevaadet, tutvustust EKL tellimusel valminud kunstnikufilmidest, EKL publikatsioonidest ja aastanäituse lühikontseptsioone.
Aastaraamat annab kronoloogilise ülevaate EKL alaliitude tegevusest aastatel 2010–2012, samuti EKL galeriides toimunud näitustest. Aastaraamat sisaldab ülevaadet Tallinna Kunstihoone tegevusest (Karin Hallas-Murula) ning Tallinna Kunstihoones ja selle galeriides toimunud näitustest.
 
KEVADNÄITUS / SPRING EXHIBITION
Eesti Kunstnike Liidu 13. aastanäitus /
13th Annual Exhibition of Estonian Artists' Association
Koostaja ja toimetaja Elin Kard.
Kujundaja Maris Lindoja.
120 lk, pehme köide
Trükikoda Printon
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 2013
ISBN 978-9949-9225-2-9
 
EKL 13. aastanäituse kataloog sisaldab EKL presidendi Jaan Elkeni saateteksti, EKL aastanäituste kronoloogilist nimekirja ja aastanäitusel eksponeeritud teoste repro-duktsioone ning näitusevaateid. Kataloogi tõlked Maris Karjatse.
 
2012
 
60 KUNSTNIKKU RIIGIKOGU KUNSTISAALIS /
60 ARTISTS IN RIIGIKOGU EXHIBITION HALL
Koostajad Anu Kalm, Helle Ruusing.
Kujundus Eve Kask.
Köide Lennart Mänd.
127 lk, kõva köide
Trükikoda AS Pakett
Tallinn: Riigikogu Kantselei, 2012
ISBN 978-9949-9030-9-2
 
KEVADNÄITUS / SPRING EXHIBITION
EKL 12. aastanäitus / 12th Annual Exhibition of Estonian Artists' Association
Koostaja ja toimetaja Elin Kard.
Kujundaja Maris Lindoja.
96 lk, pehme köide
Trükikoda Printon
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 2012
ISBN 978-9949-9225-1-2
 
Aastanäituse kataloog sisaldab näituse idee autori Ants Juske ja EKL presidendi Jaan Elkeni  saatetekste, EKL aastanäituste kronoloogilist nimekirja ja aastanäitusel ekspo-neeritud teoste reproduktsioone.
 
2011
 
ABSTRAKTNE / ABSTRACT
EKL 11. aastanäitus / 11th Annual Exhibition of Estonian Artists' Association
Koostaja ja toimetaja Elin Kard.
Kujundaja Maris Lindoja.
80 lk, pehme köide
Trükikoda AS Pajo
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 2011
ISBN 978-9949-9225-0-5
 
Aastanäituse kataloog sisaldab näituse kuraatori Leonhard Lapini  saateteksti, EKL aastanäituste kronoloogilist nimekirja, aastanäitusel eksponeeritud teoste repro-duktsioone ja osalenud kunstnike näitusetegevuse lühikokkuvõtteid. Tõlked Elin Kard, Maris Karjatse.
 
2010
 
EKL AASTARAAMAT 2008–2009
Koostaja ja toimetaja Elin Kard.
Kujundaja Maris Lindoja.
160 lk, pehme köide
Trükikoda AS Pakett
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 2010
ISSN 1736-1613
 
Aastaraamat sisaldab ülevaadet kunstnike liidu erinevatest projektidest aastatel 2008–2009 (Jaan Elken). Samuti ülevaadet EKL volikogu tööst aastatel 2008–2009, loomeliitude ja loovisikute seaduse alusel makstud toetuste ja stipendiumide ülevaadet, tutvustust EKL tellimusel valminud kunstnikufilmidest, EKL publikatsioonidest, EKL 8. aastanäituse „Vabaduse väljak“ (Heie Treier) ja EKL 9. aastanäituse „Enesepaljastus“ (Vano Allsalu) lühikontseptsioone. Aastaraamat annab kronoloogilise ülevaate EKL alaliitude tegevusest aastatel 2008–2009, samuti EKL galeriides toimunud näitustest, Tallinna Kunstihoones ja selle galeriides toimunud näitustest, Tallinna 5. rakenduskunsti triennaalist jne.
 
VASTANDUMISED / CONFRONTATIONS
EKL 10. aastanäitus / 10th Annual Exhibition of Estonian Artists' Association
Koostaja ja toimetaja Elin Kard.
Kujundaja Maris Lindoja.
160 lk, pehme köide
Trükikoda Printon
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 2010
ISBN 9789-9492-1579-9
 
Aastanäituse kataloog sisaldab näituse kuraatori Enn Põldroosi  eessõna, EKL aastanäituste kronoloogilist nimekirja, valikut pressikajastustest, aastanäitusel ekspo-neeritud teoste reproduktsioone ja osalenud kunstnike näitusetegevuse lühikokkuvõtteid.
Tõlked Elin Kard, Maris Karjatse.
 
2009
 
Eesti Kunstnike Liidu 9. aastanäitus. Enesepaljastus /
9th Annual Exhibition of Estonian Artists' Association. Self-Exposure
Koostaja ja toimetaja Elin Kard.
Kujundaja Dénes Kalev Farkas.
152 lk, pehme köide
Trükikoda Major OÜ
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 2009
ISBN: 978-9949-18-774-4
 
EKL 9. aastanäituse kataloog sisaldab näituse kuraatori Vano Allsalu eessõna ja aastanäitusel eksponeeritud teoste reproduktsioone. Tekstid on esitatud paralleelselt eesti- ja inglisekeelsetena. Tõlge Livia Ulman-Dione.
 
2008
 
EKL Aastaraamat 2007
Koostaja ja toimetaja Elin Kard.
Kujundaja Maris Lindoja.
112 lk, pehme köide
Trükikoda Printon
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 2008
ISSN 1736-1613
 
Aastaraamat sisaldab ülevaadet EKL Suurkogust 09. mail 2007, suurkogu sõnavõtte kunstnike liidu presidendilt Jaan Elkenilt, kultuuriminister Laine Jäneselt, Tiina Käeselilt, Reiu Tüürilt ja Urmo Rausilt. Samuti ülevaadet EKL volikogu tööst aastal 2007, loomeliitude ja loovisikute seaduse alusel makstud toetuste ja stipendiumide ülevaadet, tutvustust EKL tellimusel valminud kunstnikufilmidest (Juta Kivimäe), EKL publikatsioonidest, EKL 7. aastanäituse lühikontseptsiooni (Katrin Pere) ning lühitutvustust tarbekunsti aastanäitusele Asjade seis 2007 (Pille Kivihall).
Aastaraamat annab kronoloogilise ülevaate EKL alaliitude tegevusest aastal 2007, samuti Eesti suurimates galeriides toimunud näitustest, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse tegevusest (Andreas Trossek), Tallinna XIV Graafikatriennaalist (Eve Kask, Mare Pedanik) jne.
 
Hobusepea galerii 2003–2007 / Hobusepea gallery 2003–2007
Koostaja ja toimetaja Elin Kard.
Kujundaja Killu Sukmit.
304 lk, pehme köide
Trükikoda AS Pakett
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 2008
ISBN 978-9949-15-836-2
 
Raamat on kokkuvõte galerii tegevusest aastatel 2003–2007, koondades endasse valiku toimunud näitustest, üritustest ja näitustele antud vastukajadest ajakirjanduses; samuti statistikat galeriis aset leidnud sündmustest ja osalenud kunstnikest. Tekstid on esitatud paralleelselt eesti- ja inglisekeelsetena.
 
Eesti Kunstnike Liidu 8. aastanäitus. Vabaduse väljak /
8th Annual Exhibition of Estonian Artists' Association. Vabaduse Square
Koostaja ja toimetaja Elin Kard.
Kujundaja Maris Lindoja.
88 lk, pehme köide
Trükikoda Printon
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 2008
ISBN: 978-9949-15-980-2
 
EKL 8. aastanäituse kataloog sisaldab Heie Treieri eessõna ja aastanäitusel eksponeeritud teoste reproduktsioone. Tekstid on esitatud paralleelselt eesti- ja inglisekeelsetena.
 
2007
 
EKL Aastaraamat 2006
Koostaja ja toimetaja Elin Kard.
Kujundaja Maris Lindoja.
104 lk, pehme köide
Trükikoda Uniprint
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 2007
ISSN 1736-1613
 
Eesti Kunstnike Liidu 7. aastanäitus. Elamise kunst /
7th Annual Exhibition of Estonian Artists' Association. The Art of Living
Koostajad Katrin Pere, Elin Kard.
Toimetaja Elin Kard.
Kujundaja Maris Lindoja.
158 lk, pehme köide
Trükikoda AS Pakett
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 2007
ISBN: 978-9949-15-382-4
 
2006
 
EKL Aastaraamat 2005
Koostaja Anu Kalm.
Kujundaja Inga Heamägi.
138 lk, pehme köide
Trükikoda OÜ B2 Eesti
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 2006
 
Eesti Kunstnike Liidu 6. aastanäitus. Tehnobia. Diverse Universe II. Kurja lilled/
6th Annual Exhibition of Estonian Artists' Association. Tehnobia. Diverse Universe II. Flowers of Evil
Koostaja Elin Kard.
Toimetajad Elin Kard, Thomas Egan.
Kujundaja Killu Sukmit.
144 lk, pehme köide
Trükikoda AS Pakett
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 2006
ISBN: 9949-13-957-0
 
2005
 
EKL Aastaraamat 2004
Koostaja Elin Kard, toimetaja Mare Pedanik.
Kujundaja Maris Lindoja.
96 lk, pehme köide
Trükikoda K-Print
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 2005
 
2004
 
EKL Aastaraamat 2002/2003
Koostaja Juta Kivimäe, toimetaja Livia Viitol.
Kujundaja Maris Valk.
216 lk, pehme köide
Trükikoda AS Prisma Print
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 2004
ISSN 1736-1613
 
2002
EKL Aastaraamat 2000/2001
Koostaja Liina Siib, toimetaja Maire Tänna.
Kujundaja Maris Valk.
196 lk, pehme köide
Trükikoda AS Pakett
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 2002
 
2000
 
EKL Aastaraamat 1999
Koostaja Liina Siib, toimetaja Maire Tänna.
Kujundaja Maris Valk.
96 lk, pehme köide
Trükikoda AS Pakett
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 2000
 
1999
 
EKL Aastaraamat 1998
Koostaja Juta Kivimäe.
Kujundaja Jaan Klõšeiko.
104 lk, pehme köide
Trükikoda AS Pakett
Tallinn: Eesti Kunstnike Liit, 1999
 
 
 
 
 
 
 
Tagasi algusesse