Valmimas on kunsti valdkonna arengukava KUVA 2021–2025

03.09.2021

Eesti Kunstnike Liidu, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse eestvedamisel 2021. aasta jaanuaris alanud kunsti valdkonna arengukava (KUVA) koostamisse on panustanud muljetavaldav hulk kunstiinimesi.
 
Neljapäeval, 23.09.2021 kutsuvad KUVA eestvedajad aruteludes osalenuid ühisesse ümarlauda, et tutvustada ühistöös valminud valdkonna arengukava KUVA 2021–2025 ning koostada ühine tegevuskava, mille elluviimisel on peamine roll kavandatud uuele loodavale näitusemajasid ühendavale katusorganisatsioonile.
 
Arengukava koostamisel joonistusid teravalt välja valdkonna peamised kitsaskohad – jätkusuutliku, kunstielu mitmekesisust tagava rahastusmudeli puudumine, kunstnike töö puudulik tasustamine, eelkõige näitusetasude süsteemne puudumine ning sotsiaalsete garantiide ebapiisavus. Kunstielu arengupotentsiaali piirab otsustavalt ka pikaajalise investeeringute plaani puudumine kohalikul ja üleriigilisel tasandil. Prioriteetsena soovitakse esimeses järjekorras lahendama asuda just näitustel esinevate kunstnike töö tasustamise küsimusi.
 
Elin Kard: „KUVA koostamine on esmakordne ja sündinud valdkonnasisese algatusena kunstiinstitutsioonide ja vabakutseliste tihedas koostöös ning riigi esindajate konstruktiivsel kaasamõtlemisel ja toetusel. KUVA loomise eesmärk on aidata kaasa valdkonnasisese koostöö tulemuslikkusele ja panustada süsteemsemalt Eesti kunstielu arengusse. KUVA koostamise lähtekohaks on siht edendada kunstiväljaga seotud otsuste ja arutelude kvaliteeti, pidades seejuures silmas eeskätt valdkonna sisemist potentsiaali, mitmekesisust ja ideederohkust.“
 
Kunstiväljal tegutsejate soov on luua avatud koostööformaat, mis oleks aluseks nii kunstiorganisatsioonide mõttevahetuses kui ka läbirääkimistel avaliku sektori või teiste seotud partneritega, näiteks erinevate tegevus- ja rahastamismudelite leidmisel või täpsustamisel.
 
Paul Aguraiuja: „Tallinna Kunstihoone on hetkel Eesti näitusasutustest ainuke, kes tänu riigi toele suudab maksta kunstnikele mõistlike tasusid näitustel osalemise eest. Mul on erakordselt hea meel, et kunstiväli on pannud seljad kokku ning koos riigiga otsitakse lahendust, kuidas üha rohkemates majades toimuvatel näitustel saaks kunstnike töö vääriliselt tasustatud, sest praegune olukord ei ole normaalne.“
 
KUVA teemadeks on kunstnike loometegevuse toetamise kõrval ka kunstivaldkond laiemalt – seal tegutsevad erinevad professionaalid, ühendused ja organisatsioonid. KUVA eesmärgid saavad üheks oluliseks lähtekohaks kultuuripoliitika kujundamisel ja ka valdkondadeüleses koostöös ning läbirääkimistel riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil.
 
Lisainfo:
Elin Kard
Eesti Kunstnike Liit
E-post: elin.kard [at] eaa.ee
Tagasi üles