Breadcrumb

Riigi Kinnisvara kuulutas välja Eestimaa rüütelkonna hoone kunstikonkursi

13.09.2023

Riigi Kinnisvara kuulutas välja kunstikonkursi, et leida parimad kunstiteoste ideelahendused Eestimaa rüütelkonna hoonesse. Rekonstrueeritav hoone asub Tallinnas Toompeal, aadressil Kiriku plats 1 / Kohtu 1.

Loodavad taiesed peavad esindama Eesti kunsti hetkeseisu, olema esinduslikud, sobivad ning kohased ajaloolisse väärikasse hoonesse nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Temaatika valikul on eelistatud aspekt, mis kõnetaks nii eestimaalasi kui ka hoonet külastavaid väliskülalisi. Teostes võib ühendada erinevaid kunstiliike, -vorme ja materjale.

Kunstiteoste asukoht Rüütelkonna hoonesKunstiteosele broneeritud sein Eestimaa rüütelkonna hoone fuajees.
Kunstiteoste asukohtadeks on rüütelkonna hoones ettenähtud kaks seinapinda, konkursile esitatav kavand peab pakkuma lahendust mõlemale seinapinnale. Esimene otsitav kunstiteos hakkab asuma rüütelkonna hoone 1. korruse avara peafuajee lõunaseinal. Taiese paiknemisala kõrgus on kuni 3,5 meetrit, laius 3,7 meetrit ning ruumilise kompositsiooni korral võib töö seinast eenduda kuni 20 cm.

Kunstiteoste asukoht Rüütelkonna hoones.Kunstiteosele broneeritud sein Eestimaa rüütelkonna hoone hajumisruumis.
Teine kunstiteos hakkab asuma hoone 1. korruse külastajate garderoobi alasse jääva hajumisruumi idaseinal. Taiese paiknemisala kõrgus on kuni 2,7 meetrit, laius 3,7 meetrit ning ruumilise kompositsiooni korral võib töö seinast eenduda kuni 10 cm.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 22. november 2023 kell 15.00.

Käimasolevate kunstikonkursside võistlusjuhendid leiab Riigi Kinnisvara kodulehelt https://www.rkas.ee/et/hanked-ja-konkursid/kunstikonkursid.

Kunstikonkursi žüriisse kuuluvad žürii esimees Eestimaa rüütelkonna hoone rekonstrueerimisprojekti sisearhitekt Pille Lausmäe-Lõoke, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Jaan Elken ja Kärt Summatavet, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Krista Kodres ja Liina Jänes ning Riigikantselei tugitegevuste juht Krista Zibo. Lisaks osalevad žürii töös hääletusõiguseta ekspertidena Tallinna Linnaplaneerimisameti muinsuskaitse osakonna vanalinna juhtivspetsialist Kristiina Frolova, Riigikantselei protokollijuht Piia Pärna, Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed ning Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse projektijuht Hannes Ulmas.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 110 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Auhinnafondi suurus teisele ja kolmandale kohale on kokku 5500 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.

2022. aastal alanud Eestimaa rüütelkonna hoone rekonstrueerimise eesmärgiks on luua tänapäeva vajadustele vastav esindushoonele sobiv keskkond, rekonstrueerida tehnosüsteemid ning korrastada uusrenessanss-stiilis hoone arhitektuurset väljanägemist. Rüütelkonna hoone ajalugu väärtustav sisearhitektuurne lahendus võimaldab hoonet kasutada eeskätt riiklike esindusüritusteks. Eesmärgiks on, et väärikas esindushoones oleks võimalik korraldada olulisi protokollilisi üritusi, näiteks vabariigi presidendi, riigikogu, peaministri ja ministrite kohtumised, nõupidamised ja vastuvõtud.

Eestimaa rüütelkonna hoone rekonstrueerimisprojekti autorid on Urmas Lõoke, Kristiina Arusoo ja Riina Pooppuu Urmas Lõokese Arhitektuuribüroost ning Gerly Vaikre, Mariel Tõld ja Pille Lausmäe-Lõoke Pille Lausmäe sisearhitektuuribüroost.

2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Kunstiteoste hinna ülempiir on alates 2021. aastast 110 000 eurot.

Lisainfo: https://rkas.ee/et/uudised/riigi-kinnisvara-kuulutas-valja-eestimaa-ruu…

Tagasi algusesse