Loomestipendiumitest ja loovisiku toetusest

23.04.2020

Riigikogu võttis 15.04.2020 vastu seadusemuudatuste paketi, mille jõustumisel 22.04.2020 hakkavad kehtima ka ajutised muudatused loovisikute ja loomeliitude seaduses. Seoses eriolukorraga on prioriteediks loometoetuste maksmine, et tagada võimalikult laiale ringile abivajajatest vabakutselistele toetus ja sotsiaalsed garantiid. Seaduse jõustumisest alates on loomeliidul kohustus kasutada loovisiku loometoetuste maksmiseks kõiki loomeliidu arvel olevaid LLSi alusel loomeliidule eraldatud vahendeid.
 
Sellega seoses tühistame välja kuulutatud stipendiumikonkursi.
 
Neile loovisikutele, kes seetõttu ei saa loomeliitude kaudu stipendiume, on kultuurkapital koostöös kultuuriministeeriumiga loonud kultuurkapitali taotluste vahelisel ajal eristipendiumite meetme, taotlusi saab sinna esitada kuni 30. aprillini. Soovitame tutvuda kultuurkapitali lehel eristipendiumite tingimustega ja esitada taotlus kultuurkapitalile (nõutav on kuni 10 lauseline selgitus) https://www.kulka.ee/avalik-teave/ettepanek
 
Alates 22.04.2020 on loomeliitu kuuluvatel loovisikutel taotleda loomeliidu kaudu eriolukorra tõttu leevendatud tingimustel loovisiku toetust.
 
Seaduse ajutine muudatus näeb vabakutseliste loovisikute jaoks ette näiteks seda, et loometoetust võib taotleda ka isik, kes on viimase kahe aasta jooksul loometoetust saanud. Samuti on lubatud taotleda toetust, kui taotlemisele eelneval kuul on teenitud tulu kuni ühe miinimumpalga ulatuses. Toetuse saamise ajal võib vabakutseline loovisik samuti täiendavat tulu edasi teenida samas ulatuses, kui ta vastab seaduses toodud vabakutselise loovisiku definitsioonile. Need muudatused kehtivad alates 20. aprillist 2020 kuni 180 päeva peale eriolukorra lõppu.
 
Täpsema informatsiooni ja taotlusvormi leiate siit: https://www.eaa.ee/loometoetused
 
Loomeliidud jagavad toetusi oma liikmetele. Loomeliitu mittekuuluvate vabakutseliste loovisikute taotlusi menetleb Kultuuriministeerium, täpsema informatsiooni leiab siit: https://www.kul.ee/et/loomeliidud . Loomeliitudele suunatakse eriolukorrast tingitult vajaduspõhiselt raha ka loometoetuste täiendavateks makseteks, kui nende eelarve on ammendunud.
Tagasi üles