Breadcrumb

Kutse kandideerimiseks residentuuri Kanadas

06.06.2023

Cotton Factory Nordic Artist Exchange ja Eesti Kunstnike Liit kuulutavad välja konkursi 2023. aasta sügisel nelja nädala vältel resideerumiseks Kanadas, ajaloolises Cotton Factory loomekeskuses (www.CottonFactory.ca).
Cotton Factory Nordic Artists Exchange on ainulaadne võimalus professionaalsetele visuaal- ja meediakunstnikele, kes soovivad laiendada enda kunstipraktikat ja tutvustada loomingut kunstipublikule Hamiltonis ja Torontos.

Programm sisaldab lennupileteid, majutust korteris ja ateljeed ning iganädalast 500 dollari suurust stipendiumit Hamiltonis viibimise ajal. Kunstnikul on residentuuris viibimise ajal ateljee ajaloolises Hamiltoni Puuvillatehases, kus pulbitseb kunstielu ja toimub rohkelt erinevaid üritusi. Residentuuri vältel toimub vestlusõhtu kunstnikuga, on võimalus korraldada töötuba ning tutvuda Hamiltoni ja Toronto kunstimaastikuga, suhelda kohalike kunstnikega ja veeta aega ateljees töötades. Toetus materjalikulude katteks on $300 kuni $500 CAD. Kanadas viibides aitab kunstnikul linnas ja kohalikul kunstimaastikul orienteeruda residentuuri kontkatisik. 

Avalduste tähtaeg on 26. juuni 2023.

Kandideerida soovival kunstnikul palume esitada aadressile ekl@eaa.ee:


1. Kunstnikupositsioon: Kirjeldage lühidalt ideid, millel teie looming põhineb ja tööprotsessi. 

2. Tegevuskava: Lühikirjeldus tegevustest, mida soovite residentuuri jooksul teha. 

3. Portfoolio: Lisage taotlusele kodulehekülje aadress või portfoolio pdf formaadis. Portfoolio või näited loometööst peavad sisaldama vähemalt viie projekti kirjeldust, andmeid ja visuaalset materjali. Fotode minimaalne resolutsioon on 72 dpi.

4. Elulugu: Esitage enda lühibiograafia või CV.

Küsimuste või lisa informatsiooni saamise puhul kirjutage eesti või inglise keeles Kanada kontaktisikule Riina Kindlamile, e-post: nax@cottonfactory.ca 

Cotton Factory Nordic Artist Exchange nimeline kunstiresidentuuri vahetusprogramm sai alguse 2017. aastal, võttes eesmärgiks edendada Eesti ja Kanada kunstnike koostööd visuaal- ja meediakunsti vallas.
Idee algatajaks oli Robert Zeidler Cotton Factory'st koostöös Kunstike Liidu toonase asepresidendi Elin Kardi ja Annette Paiementiga Hamilton Arts Council'ist. Programm võimaldab Eesti kunstnikul veeta 4–6 nädalat Hamiltoni linnas Ontarios, kus on võimalus töötada privaatses, mugavalt ruumikal ateljeepinnal Cotton Factory's. Sellest 105. aasta vanusest muinsuskaitse all olevast hoonest on nüüd saanud loomemajanduse kompleks, kus on enam kui 100 üürnikku, kunstnike ateljeed, jagatud tööruumid ning erinvaid loomeettevõtteid.

Vahetusprogramm soodustab loominguliste suhete loomist ja hõlbustab kunstnike koostöövõimalusi. Residentuuri ajal loovad kunstnikud uusi teoseid, osalevad avalikes kunstnike vestlustes ja töötubades ning kasutavad soodsat võimalust sisse elada kohalikku kunstimaastikku.

Esimese Eesti kunstnikuna osales Cotton Factory Nordic Artist Exchange'il Marko Mäetamm, kes residentuuri ajal pidas avalikke kunstnikuvestlusi Ottawas ja Hamiltonis. Samuti valmis tal teoste seeria „Sit Back and Relax“. Tänaseks on programmis osalenud kuus Eesti kunstnikku: Marko Mäetamm, Kai Kaljo, Britta Benno, Peeter Laurits, Johanna Ulfsak ja Kärt Ojavee. Tallinnas on vahetusprograami raames viibinud Kanada kunstnikud Tor Lukasik Foss, Tyler Tekatch, Vanessa Crosbie Ramsay ja Lisa Pijuan-Nomura.

2023. aastal on programmi koordinaatoriteks Lisa Pijuan-Nomura ja Riina Kindlam, et kaasata nii Kanada kui ka Eesti kunstikogukondi, tugevdada olemasolevaid kunstnike vahelisi suhteid ja laiendada vahetuse haaret nii Hamiltonis kui ka Eestis.

 

Tagasi algusesse