Breadcrumb

Küsitlus vabakutselistele loovisikutele

14.04.2023

Eesti Sisekaitseakadeemia tolli- ja maksunduse 3. kursuse tudeng Madis Joosep Toomel teeb akadeemia lõputööd teemal "Vabakutseliste loovisikute sotsiaalsetest garantiidest Eestis". 

Seoses lõputööga palub tudeng loovisikutel osaleda ankeetküsitluses. 
"See aitab mul töös teha paremad järeldused ja ettepanekud selleks, et sotsiaalsete garantiide pinnal tehtaks sobivad õiguslikud ja poliitilised otsused, mis muudaks olukorra paremaks. Töö valmimise järgselt on võimalik seda lugeda ja sellega tutvuda sisekaitseakadeemia digiriiulis.

Küsimustiku täitmiseks kuluv aeg on ca 10-15 minutit. Ankeetküsimustik on jagatud 3 teemaplokki.

Vasta küsimustele:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmanZvrDNO_AsiwKrq0HUVmlY_Xg2…

 

Tagasi algusesse