Breadcrumb

Eesti Kunstnike Liit kuulutab välja KUNSTNIKUPALGA 2024–2026 konkursi

04.10.2023

Kunstnikupalga eesmärk on võimaldada professionaalsete kunstnike pühendumist loomingulisele tegevusele ja panustada seeläbi Eesti kultuuri arengusse.

Kokku valitakse konkursile laekunud taotluste hulgast viis kunstnikku, kuraatorit või kunstiteadlast ja kriitikut, kellega sõlmitakse kolme aasta pikkune kunstnikupalga leping. Palga erinevuseks loomestipendiumitest on lisaks pikaajalisusele ka kaasnevad sotsiaalsed garantiid ja sellest tulenev suurem stabiilsus.

Konkursi tähtaeg on 31.10.2023

 

Nõuded kunstnikupalgale kandideerimiseks

 • Kunstnikupalgale võivad kandideerida erialaselt aktiivsed loomingulises tippvormis kunstnikud, kuraatorid või kunstiteadlased/kriitikud, kes soovivad järgneva kolme aasta jooksul  pühenduda erialasele loometööle.
 • Kandidaat ei pea olema loomeliidu liige.
 • Kandideerida võivad Eesti kodanikud või isikud, kellel on Eestis elamis- ja tööluba.

 

Kunstnikupalgale kandideerimiseks tuleb esitada

 • loominguline biograafia koos ülevaatega viimaste aastate tunnustustest ja meedia-kajastustest;
 • viimase viie aasta loomingu portfoolio, mis sisaldab selgelt sõnastatud kunstniku-positsiooni;
 • avaldus motivatsioonikirjaga koos kolme järgneva aasta loominguliste eesmärkidega.

 

Taotluste hindamisel võetakse arvesse:

 • eeskätt kandidaadi kolme aasta loometöö plaani;
 • taotluse esitaja haridust ja/või kogemust, eelnevate aastate loomingulist tegevust;
 • taotleja erialast professionaalsust ja motiveeritust, loominguliste eesmärkide ajakohasust ja uuenduslikkust nii Eesti kui ka rahvusvahelises kontekstis;
 • kunstnikupositsiooni ning kandidaadi potentsiaali Eesti kunsti tutvustamisel rahvusvahelises mastaabis;
 • mitme võrdväärse kandidaadi vahel valides peetakse silmas mitmekesisuse tagamise põhimõtet.

 

Taotluste alusel teeb otsuse Eesti Kunstnike Liidu juurde loodud laiapõhjaline valikukomisjon. Komisjoni liikmete hulka kuuluvad kesksete kunstiorganisatsioonide (Eesti Kunstnike Liit, Kumu kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Tallinna Kunstihoone, Tartu Kunstimaja, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse esindajad.

Konkursi võitjatega sõlmib loomeliit töölepingu vastavalt töölepingu seadusele. Palga saaja kohustub andma loomeliidule lepinguperioodil iga-aastaselt oma erialasest tegevusest vabas vormis ülevaate.

Materjalid palume saata ekl@eaa.ee või tuua Kunstnike Liitu (Vabaduse väljak 6, III krs; E-R 9-17).

Lisainfo:
Elin Kard
EKL president
Tel: 5285324
e-mail: elin.kard@eaa.ee  

Vano Allsalu                              
EKL asepresident                                 
Tel: 5130555                             
e-mail: vano.allsalu@eaa.ee                  

 

Tagasi algusesse