Avatud konkursikutse mentoritele

12.11.2021

Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogrammi raames kutsub Põhjamaade Kultuuripunkt huvilisi kandideerima pilootprojekti mentoriks. Varem välja valitud mentoreid esitletakse internetis ning juhendatavad märgivad, keda nad soovivad taotluskavas oma mentoriks. Eesmärk on leida tasakaalustatud rühm mentoreid, kes on erineva professionaalse taustaga, eri kunsti- ja kultuurivaldkondadest ning kõigist Põhja- ja Baltimaadest.
 
Programmi tulemus on kuuekuune mentorlus oktoobrist 2022 maini 2023.
 
Keda ootame mentoriks?
 
Mentorid on kunsti- ja kultuurivaldkonna professionaalid ning neil peab olema oma pädevusvaldkonnas vähemalt viis aastat kogemust kultuuri- või loomesektori organisatsioonis või oma uuendusliku ettevõtte juhtimisel.
 
Kasuks tuleb see, kui mentor on juba viimase viie aasta jooksul osalenud muudes mentorlusprogrammides või juhendanud või korraldanud koolitusi vähemalt ühe ettevõtte, üksikisiku või projekti jaoks kultuuri-, loome- või muus sektoris (palun esitage elulookirjelduses organisatsioonide või ettevõtete nimed või muud tõendatavad kohustused ja kirjeldage, kuidas mentorlusprotsessiga panustati projekti edusse).
 
Mentoritel peavad olema konkreetsed juhendamis- ja koolitamisoskused ning nad peavad olema oma valdkonnas oskuslikud suhtlejad ja juhid (palun esitage elulookirjelduses organisatsioonide või ettevõtete nimed või muu tõendatav juhendamis- või koolitamiskogemus).
 
Mentoritel peab olema kogemus ettevõtete, üksikisikute või projektide juhtimisel rahvusvahelisel tasandil.
 
NB! Arvesse tuleb võtta, et Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogrammi keel on inglise keel.
 
Mentoritele makstakse päevaraha. Samuti kaetakse reisikulud.
 
Taotlemisprotsess
Mentori kohale kandideerijad peavad esitama ingliskeelse elulookirjelduse e-posti aadressil geir.lindahl [at] nordiskkulturkontakt.org
Tähtaeg: 21. november 2021.
 
Palun viidake elulookirjelduses, kuidas täidate ülaltoodud kriteeriumid.
 
Loe lisa: https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/mentorship-pilot-within-nordic-b...
Tagasi üles