Proloogkooli teine hooaeg ootab osalejaid!

25.08.2021

Kutse osalema proloogkooli aastasesse vabaharidus-programmi!
 
Sügisel 2020 startis uus vabaharidusprogramm, mis on mõeldud kunstnikele, disaineritele, arhitektidele, kriitikutele, kuraatoritele jt loovisikutele, kes soovivad tuge iseseisva uurimistööga mõnda neid huvitavasse teemasse sukeldumisel. proloogkooli esimeses lennus osalesid Anna Kaarma, Sille Kima, Piibe Kolka, Krista Mölder, Jane Remm ja Mart Vainre. 
 
Loe nende tagasisidet SIIT
 
proloogkooli teine lend, mis nüüd osalejaid otsib, jätkab sarnase struktuuriga. Oodatud on nii teemad, millel konkreetne väljund juba teada (näitus, trükis vms) kui ka need, mille puhul pole kindel, mis neist saama peaks ja kas üldse midagi saab. Septembrist juunini toimuvad igas kuus kohtumised; vahepealset iseseisva töö perioodi aitab järje peal hoida spetsiaalselt välja töötatud nn töövihik. Iga osaleja paneb paika oma eesmärgid ning tööplaani, proloogkoolil on selle protsessi juures toetav ja struktureeriv roll. Kohtumispaigana rändab proloogkool erinevate kunstiinstitutsioonide vahel - eelmisel aastal käidi külakorda näiteks Arhitektuurimuuseumis, ARSis, KKEKis, KAIs ja ETDMis.
 
Võrreldes esimese aastaga on muutunud see, et kohtumisi on igas kuus kaks - üks pikem ja üks lühem. Mitmed harjutused, mida esimene lend katsetas, tulevad kasutusele ka nüüd. Igakuistel kohtumistel annavad osalejate vahepealsele tööle ja tekkinud ideedele tagasisidet Ingrid Ruudi, Kai Lobjakas ja Maarin Ektermann ning kogu grupp, osalejad saavad valida külalisi, keda kutsuda ja programm on tervikuna väga paindlik, joondudes ühiselt otsustades osalejate soovidest ja vajadustest.
 
Loe pikemalt proloogkooli kohta SIIT
 
Algatus lähtub siinsetest tühikutest täiskasvanute nn jätkuhariduses – kuidas hoida end vormis peale kõrgkooli lõpetamist, selle astmete vahepeal või kui ametlik haridussüsteem üldse ei sobi? Elukestev õpe on valdkonnana jagunenud koolituste ning hobihariduse vahel, kuid kumbki suund ei pruugi vabakutselisele loovisikule sobida. Lisaks on kaasajal loomulikult lõputu nn teadmiste-buffee võimalus, kuid tohutust hulgast vabalt kättesaadavatest loengutest, podcastidest, e-kursustest jms on ühel tavalisel lihtsurelikul siiski üsna keeruline endale süstemaatilist teadmistekogumit kokku panna. 
 
proloogkool ühendabki nö DIY lähenemise täiskasvanute jätkuvale enesetäiendamisele, pakkudes samas raamistiku, mis on nii piisavalt paindlik kui ka nõudlik osalejate panuse suhtes. Õppekava, hindeid ja tunnistusi ei ole. Garantiisid, et õppimine kui selline üldse aset leiab, samuti mitte – see, mida iga osaleja proloogkooli aastasest vabaharidusprogrammist saab, sõltub tema enda valmidusest sellele oma elus ruumi teha ning kaasa töötada. Kuid lubada saab, et selle aasta jooksul mõtlevad süvenenult iga osaleja ning tema teemaga kaasa kogenud kolleegid disaini-, arhitektuuri- ja kunstivaldkonnast. Otsime koos!
 
Töökeel: eesti
Osalejate arv programmis: 6
 
Vabaharidusprogrammis osalemine on tasuta, kuid osalejatelt oodatakse, et neil oleks eeloleval aastal võimalik osaleda vähemalt 90% proloogkooli kohtumistest, teha kohtumiste vahepeal iseseisvat uurimistööd ning valmistuda igakuisteks esitlusteks. Osalejaid ei tohi ks õppida eeloleval õppeaastal üheski kõrgkoolis.
 
Kandideerimiseks täida taotlusvorm SIIN hiljemalt 12.09.2021! Laekunud taotluste põhjal teevad osalejate valiku Ingrid Ruudi, Kai Lobjakas, Maarin Ektermann ning Maria Muuk.
 
proloogkooli algataja on Maarin Ektermann (maarinektermann [at] gmail.com)
proloogkooli visuaalse näo on kujundatud Maria Muuk
proloogkool tänab Kulkat (Ingrid Ruudi ja Kai Lobjaka stipendiumid)
Tagasi üles