Breadcrumb

Maret ja Tiina Sarapu näitus „Seotud“

02.12.2019

Olete oodatud Maret ja Tiina Sarapu näituse „Seotud“ avamisele kolmapäeval, 4. detsembril kell 17.00!
 
Kuigi klaasikunstnikud Maret ja Tiina Sarapu on õed, siis oma loomingut eksponeerivad nad ühes ja samas ruumis esmakordselt. Ühisosaks on lisaks perekondlikele sidemetele ka klaas kui materjal, mis on nende näitusel muutunud ühtaegu siduvaks ja seotavaks. Ta ulatab käe, küünitab ja kombib maailma endast väljaspool ja kinnitub selle külge; ta tõmbab ümbritseva endasse ja üritab seda sinna sulgeda ja siduda. Nii võibki lisaks klaasile näha näitusesaalis ka teisi kunstimeediumeid ja materjale, kuid ometi püsib klaas ise tähelepanu keskpunktis. Kihilise, õrna, mitmekülgse, selgejoonelise ja näiliselt praktilisena trikitab ja pakub klaas end välja millegi muuna; ta koondab maailma enese sisse, seob kokku ja paiskab selle taas välja uutes kombinatsioonides.
 
Tiina Sarapu loomingus tuleb esile klaasi võimekus/võimetus piirata ja piiritleda. Ta mängib võimalusega korraga varjata ja näidata. Tuttavlikud, kuid nihestatud vormid – karbid, kastid, konteinerid – peaksid eelkõige hoidma ja peitma, kuid päriselt nad seda ometi ei suuda. Või ehk ka ei taha – kooldunud ja irvakil, on nad küll kutsuvad ja ootel, kuid päriselt end ometi avada ei soovi. Kuigi korrapärased ja halluses hillitsetud, immitseb konteineritest rahutust, millele nime anda on keeruline ning just nagu ruumi pillutatud valgussõõrid ja peegeldused, võib see hetkega võimenduda või sootuks kaduda. Ehk lähtub see ebakindlusest, selle osas, mida need konteinerid siis lõppude-lõpuks „teevad”, ehk aga ka nõutusest, mida vaataja nendega „tegema” peaks. Korrapärased ja kaootilised, peibutavad ja heidutavad – need on kastid, mida sulgeda on võimatu, kuid kuhu ometigi võib lõksu jääda.
 
Ka Maret Sarapu teosed varjavad ja peidavad, kuid peamiselt iseennast. Ühest küljest on need pilkuköitvad ja sihilikult kaunid, teisalt aga ei tähenda see tingimata kergestihaaratavust. Vaataja liikudes ajas ja ruumis muutuvad ka teosed vaid silmapilguga. Ka siin seob klaas maailma enesesse, kuid fragmenteerib ümbritseva keskkonna ning pakub kohe välja uusi peegeldusi ja kujundeid – ilu on köitev eelkõige just oma muutlikkuses. Puudub hierarhia väikese ja suure, detaili ja tervikpildi vahel – pisiosake võib muutuda terveks maailmaks ja terve maailm võib koonduda valgusvirvendusse, tähelepanu ja hoolt väärivad mõlemad.
 
Õdedest klaasikunstnike ühisnäitusel „Seotud” olevad teosed kätkevad endas võimalikkust peita ja näidata samal ajal. Õhku jääb küsimus, kas on võimalik korraga näha ja mitte näha, seistes silmitsi üksteisega põimunud ja läbinisti seotud tuntu ja tundmatu ning detaili ja tervikuga.
 
Tekst: Keiu Krikmann
 
Tiina Sarapu (s 1971) ja Maret Sarapu (s 1978) on pärit Pärnumaalt Kilingi-Nõmmest. Nad on mõlemad õppinud Kilingi-Nõmme Keskkoolis, Maret lõpetanud Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi. Mõlemad õed on magistrikraadiga lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonna – Tiina aastal 1996, Maret aastal 2005. Tiina töötas Eesti Kunstiakadeemias õppejõuna enam kui 20 aastat. Ta on olnud ka oma õe õppejõuks. Tänaseks tegutsevad õed vabakutseliste kunstnikena ja jagavad stuudiot Tallinnas.
 
Oma loomingus on nad olnud iseseisvad. Ühendavaks lüliks klaasi kui materjali sihikindel kasutamine. Tiina eriliseks huviks on olnud installatiivne kunst. Mareti mitmekülgsus teemades ja materjalikäsitluses on just viimastel aastatel toonud talle mitmeid võite riiklikel kunstikonkurssidel. Mõlema õe looming on leidnud tunnustamist nii Eestis kui rahvusvahelisel areenil. Muu hulgas on nad mõlemad pälvinud aunimetuse “Tunnustatud klaasikunstnik” – Tiina loomingu eest aastatel 2004-2005, Maret vastavalt aastatel 2016-2017. Tiina Sarapu pälvis Kristjan Raua preemia aastal 2007. Nende töid on mitmetes era- ja avalikes kogudes, sh nt Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Mõlemad õed kuuluvad Eesti Klaasikunstnike Ühendusse, Eesti Kunstnike Liitu ja on Tallinna Rakenduskunsti Triennaali Ühenduse liikmed.
 
Näituson avatud 4. jaanuarini 2020.
 
Lisainfo:
Pärnu Linnagalerii Kunstnike Maja
Tel: tel +372 443 6433
Nikolai 27, Pärnu 80010
T-R 11.00-17.00
L 11.00-14.00
Tagasi algusesse