Breadcrumb

Kultuurkapitali seadus muutus

20.03.2024

Kultuuriminister Heidy Purga kirjutas hommikuses ERRi arvamusloos, et Riigikogu teeb sel nädalal olulise kultuuripoliitilise otsuse. Vaid mõned hetked tagasi kõlasid Riigikogu saalis haamrilöögid ja Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise eelnõu võeti seadusena vastu 54 poolt ja 1 vastuhäälega. Sel aastal algas kevad lootusrikkamalt, aitäh!

Heidy Purga: „Käesoleva kultuurkapitali seaduse muudatuse põhimõttelisest vajalikkusest on valdkond rääkinud juba aastaid. Kasvavad hasartmängu- ning aktsiisimaksu laekumised annavad selleks hea võimaluse ilma kultuurkapitali valdkondade senist toimimisloogikat häirimata, sest alates sellest aastast laekub lisaks täiendavalt kultuurkapitali eelarvesse kaks miljonit eurot, mis tulevatel aastatel jätkab kasvamist mõnesaja tuhande euro võrra aastas.

Nende seadusemuudatustega oleme valitsusega pannud aluse võimalusele, et uus loometöötasu maksmine aitab kaasa ühiskondlikult olulisele paradigma muutusele – looming on töö ja töötavad inimesed peavad saama nii õiglast tasu kui ka oma tegevusega hoidma üleval neid, kes seda veel ei suuda või enam ei jaksa.

Kui suurem osa loovisiku sissetulekutest on aastate jooksul olnud maksuvabad stipendiumid, siis on tulemus see, et sotsiaalsed garantiid kas puuduvad üldse või peavad andekad autorid leidma nende saamiseks püsivat sissetulekut võimaldava töökoha. Tihti tähendab see põhilise loometegevuse kõrval hoopis muus valdkonnas tegutsemist ning tulemus on pealesunnitud killustatus.

Loomulikult ei lahenda käesolev seadusemuudatus täielikult Eesti vabakutseliste loovisikute toimetulekuprobleeme, kuid see pakub ühe olulise trepiastme, millele toetudes saame pakkuda aastas mitmesajale seni sotsiaalse turvavõrguta loovisikule võimalust tagada endale haigekassa kaitstus, koguda pensionistaaži või saada vanemapalgaks vajalikku töötasu.“

Loe lisaks: https://www.err.ee/1609287717/heidy-purga-kultuuripoliitikat-ootab-ees-pohimotteline-muutus

Tagasi algusesse