EKKMis avaneb rühmanäitus „Liiasusest ja keeldumisest“

21.07.2021

Liiasusest ja keeldumisest
28.07.–22.08.2021
 
Kunstnikud: Be Oakley, Rebecca Jagoe, Sandra Kosorotova, Hanna Kisch, Agu Pilt, Pire Sova & Ando Naulainen, Women’s History Museum
Kuraator: Keiu Krikmann
 
Näituse avamine toimub teisipäeval, 27. juulil kell 18:00.
 
„Liiasusest ja keeldumisest“ vaatleb liiasust ja keeldumist kui kunstipraktikat ja elamise viisi. Nimetatud paarik on üksteisega tihedalt seotud – tihtipeale muutub liiasus nähtavaks keeldumise tagajärjel, kusjuures keeldumine lähtub sageli just liiasuse tajumisest. 
 
Liiasuse ilmnemine sõltub sellest, kuhu on seatud aktsepteeritavuse piirid – olgu need siis poliitilised, kultuurilised, avalikku või eraelu puudutavad. Suutmatus või keeldumine nende piiride sisse jääda kutsub ellu liiaseks ja sageli ka ebamoraalseks peetava. Kellegi või millegi liiaseks nimetamine võib aga saada keeldumise – näiteks ligipääsu või eneseteostuse piiramise – aluseks. Ajalooliselt on liiasust, luksuslikkust ja rikkalikkust seostatud pigem negatiivsega – frivoolususe, mittetõsiseltvõetavuse ja ebaintellektuaalsusega. Näiteks kunstiajaloos on mitmesugused praktikad seetõttu n-ö suure kunsti raamidest välja jäänud.
 
Käesolev näitus ei käsitle liiasust kaubastunud luksuse kontekstis, vaid ängistuse vastu võitleva külluslikkusena ning teadlik ja sihilik keeldumine võib olla jõustav strateegia. Näitus vaatleb keeldumist ja liiasust erinevate teemade ja kontekstide kaudu: sugu, soolisus, aktivism, abjektsus, grotesk, tervis, haigus, performatiivsus, kogukonnaloome ja katsetuslikkus. See on rännak fantaasiarikka külluse poole.
 
Näitust saadavad kuraatorituurid eesti ja inglise keeles. Tuurid on tasuta, kuid palume oma osalus registreerida.
Eesti keeles – 28. juulil, kell 17:00 Registreerimislink
Inglise keeles – 18. augustil, kell 17:00 Registreerimislink
 
Näituse raames toimub ka performatiivsete ürituste seeria Persona järgmine sündmus „Egregori kutsumine“ – 31. juulil, kell 16:00
Täpsem infot ürituse kohta lisandub jooksvalt Persona lehele
 
Graafiline disain: Ott Kagovere & Indrek Sirkel
Täname: Anu Grabbi, Harry Liivrand, Ain Talalaev, Aarne Kraam ja Lili Pilt
 
Lisainfo:
Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum
Põhja puiestee 35
10415, Tallinn
www.ekkm.ee
Tagasi üles