Breadcrumb

Eesti Kunstnike Liit kuulutab välja KUNSTNIKUPALGA 2023–2025 konkursi

Kunstnikupalga eesmärk on võimaldada professionaalsete kunstnike pühendumist loomingulisele tegevusele ja panustada seeläbi Eesti kultuuri arengusse. 

Kokku valitakse konkursile laekunud taotluste hulgast kümme kunstnikku, kuraatorit või kunstiteadlast ja kriitikut, kellega sõlmitakse kolme aasta pikkune kunstnikupalga leping. Palga erinevuseks loomestipendiumitest on lisaks pikaajalisusele ka kaasnevad sotsiaalsed garantiid ja sellest tulenev suurem stabiilsus. 

Konkursi tähtaeg on 31.10.2022

Nõuded kunstnikupalgale kandideerimiseks

•    Kunstnikupalgale võivad kandideerida erialaselt aktiivsed loomingulises tippvormis
      kunstnikud, kuraatorid või kunstiteadlased/kriitikud, kes soovivad järgneva kolme
      aasta jooksul  pühenduda erialasele loometööle.
•    Kandidaat ei pea olema loomeliidu liige.
•    Kandideerida võivad Eesti kodanikud või isikud, kellel on Eestis elamis- ja tööluba.

Kunstnikupalgale kandideerimiseks tuleb esitada

•    loominguline biograafia koos ülevaatega viimaste aastate tunnustustest ja
      meedia-kajastustest;
•    viimase viie aasta loomingu portfoolio, mis sisaldab selgelt sõnastatud
      kunstniku-positsiooni;
•    avaldus motivatsioonikirjaga koos kolme järgneva aasta loominguliste eesmärkidega.

Taotluste hindamisel võetakse arvesse:

•    eeskätt kandidaadi kolme aasta loometöö plaani;
•    taotluse esitaja haridust ja/või kogemust, eelnevate aastate loomingulist tegevust;
•    taotleja erialast professionaalsust ja motiveeritust, loominguliste eesmärkide
      ajakohasust ja uuenduslikkust nii Eesti kui ka rahvusvahelises kontekstis;
•    kunstnikupositsiooni ning kandidaadi potentsiaali Eesti kunsti tutvustamisel
      rahvusvahelises mastaabis;
•    mitme võrdväärse kandidaadi vahel valides peetakse silmas mitmekesisuse tagamise
      põhimõtet.

Taotluste alusel teeb otsuse Eesti Kunstnike Liidu juurde loodud laiapõhjaline valiku-komisjon. Komisjoni liikmete hulka kuuluvad kesksete kunstiorganisatsioonide (Eesti Kunstnike Liit, Kumu kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Tallinna Kunstihoone, Tartu Kunstimaja, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse esindajad.

Konkursi võitjatega sõlmib loomeliit töölepingu vastavalt töölepingu seadusele. Palga saaja kohustub andma loomeliidule lepinguperioodil iga-aastaselt oma erialasest tegevusest vabas vormis ülevaate. 

Materjalid palume saata ekl@eaa.ee või tuua Kunstnike Liitu (Vabaduse väljak 6, III krs; E-R 9-17).

Lisainfo:
Elin Kard
EKL president
Tel: +372 528 5324
E-post: elin.kard@eaa.ee  

Vano Allsalu                 
EKL asepresident                
Tel: +372 513 0555                
E-post: vano.allsalu@eaa.ee    

 

Tagasi algusesse