Breadcrumb

Arengukava praktikum loomeettevõtetele

16.03.2023

Oleme avanud registreerimise pilootprogrammi - Arengukava praktikum loomeettevõtetele - EASi ja KredExi ühendasutus!

Arengukava koostamise praktikumi eesmärk on anda loomeettevõtjatele teadmised strateegilise planeerimise tööriistadest ja esmased oskused nende kasutamiseks oma ettevõtte arengu kavandamisel ja arendustegevustes. Programm aitab enne uue perioodi meetmete avanemist seada sihte ja plaane, et olla teadlik ja tugev taotleja.

*

Arengukava koostamise praktikumi eesmärk on anda loomeettevõtjatele teadmised strateegilise planeerimise tööriistadest ja esmased oskused nende kasutamiseks oma ettevõtte arengu kavandamisel ja arendustegevustes.

Programmist saadud teadmisi, kogemusi ja tööriistu saate kasutada ettevõtte strateegia koostamisel ning rakendamisel, ärimudeli analüüsimisel ning arendamisel. Saadud teadmised aitavad valida ettevõttele strateegilisi arengusuundasid ning koostada eesmärkidele vastavat tegevuskava, samuti mõõta strateegia elluviimise tulemuslikkust.

Koolituse lõpuks on organisatsioon läbi analüüsinud ärimudeli ja koostanud arengukava esmase raamistiku, mida on võimalik organisatsiooni siseselt edaspidi täpsustada, täiendada ja ajakohastada.

Koolitus on ideaalseks ettevalmistuseks aasta teises pooles avanevatele loomemajanduse valdkonna ettevõtetele suunatud toetuste taotlemiseks.

Kandideerimine kuni 27.03.2023

https://eas.ee/services/praktikum-loomeettevotetele/

Tagasi algusesse