XVII Rahvusvaheine Vilniuse Maalitriennaal “(Un)Determined”

29.03.2021

Vilniuse Maalitriennaal – alates 16. märts-30. aprill on muuseumisaalid publikukülastusteks avatud.
 
Üldinfo: https://www.maal.ee/post/vilniuse-triennaal-un-determined
Eesti ekspositsiooni kaastekst: https://www.maal.ee/post/vilniuse-triennaalil
 
LEEDU KUNSTNIKE LIIT: http://www.ldsajunga.lt/Dailerastis-89
Museum of Applied Arts and Design https://www.lndm.lt/en/tdm/ Smoke Factory http://www.dumufabrikas.lt/
Kuraatorid:  Evelina Januškaitė-Krupavičė, Linas Liandzbergis
Kaaskuraatorid: Tiiu Rebane (EE), Ilze Žeivate (LV), Krzysztof Stanislawski (POL)
Eesti kunstnikud: Alexei Gordin, Mirjam Hinn, Saskia Järve, Raoul Kurvitz, Karl-Kristjan Nagel, Raul Rajangu, Jaan Toomik, Alar Tuul
--
XVII rahvusvaheline Vilniuse maalitriennaal aktualiseerib vabaduse vajalikud tingimused, tehes seda ülemaailmse ebastabiilsuse kontekstis ja käsitledes neid kui igapäevaellu  põimunud ootust ning lubadust tulevasest reaalsusest.
Me elame segastel aegadel. Kataklüsmid, infosõjad, pandeemiad, bioloogilised relvad, ökoloogilised katastroofid, pagulaskriisid, anneksioonid ja muud ohud tungivad üleilmsesse julgeoleku illusiooni.
Erinevad sotsiaalsed, kultuurilised, poliitilised, religioossed ideoloogiad ja dogmad, mis panevad paika nn metanarratiivid, määratlevad üksikisiku autonoomia ja püüavad seda allutada mugavalt kontrollitavatele võimuaparaatidele.
Tänapäeval on inimese loomulik vabadus pigem utoopiline püüdlus kui vaieldamatu ülesanne. Metanarratiivid kujundavad ja säilitavad erinevaid kultuurilisi tähendusi, sotsiaalseid suhteid, määratlevad nende piirid ning „turvalised” ja „jälgivad” ühiskondlikud struktuurid, samuti vastupanu ja vabanemine ilmnevad eraldatuse sümptomina. Michel  Foucault sõnul on isolatsioon vajalik  tingimus individualiseerimiseks. Tänaseks meid kõiki  tabanud akuutne isolatsioon viib tulevikku silmas pidades vaatleja paratamatult ebakindluse, tundmatuse ja ärevuse seisundisse.
Kunst sellises kindlaksmääratud, s.t tingimuslikus olekus toimib kui loov jõud, mis seab kahtluse alla nii kontrolli kui vaba tahte ning mis taasavastatakse autonoomia ja mässu kaudu. Loomingut kutsub esile vastupanu, mis tuleneb mõnikord sisemisest antagonismist ja mõnikord välistest pingeväljadest. Elame ajal, mis nõuab meilt pidevat erksust ja ärevust.
Muutes oma vorme, vastandudes kontrollile, ühendades individualiseerimise ja sotsiaalse tasandid, saab kaasaegsest maalikunstist sotsiaalse diskursuse protseduuriline vorm või vähemalt võimalus selleks. Tänavune triennaal aktualiseerib vabaduseks vajalikke tingimusi globaalse ebastabiilsuse kontekstis, käsitledes neid kui igapäevaelus põimunud ootust ja  lubadus tulevasest reaalsusest.
XVII rahvusvaheline Vilniuse maalitriennaali sõnumit  levitatakse Museum of Applied Arts and Design ja Smoke Factory saalides.
Vilniuse maalitriennaali korraldab Leedu Kunstnike Liit alates 1969. aastast. Selle traditsioonilise suurprojekti ülesanne on anda esinduslikku ülevaadet  kaasaegsest maalikunstist ning kajastada läbi kunsti aktuaalseid sotsiaalseid, kultuurilisi, ajaloolisi ja poliitilisi teemasid. Tänavune triennaal pühendatud Leedu Kunstnike Liidu asutamise 85. aastapäevale.
Tagasi üles