Breadcrumb

Residentuurid

KOOSTÖÖ HAMILTONI KUNSTINÕUKOGUGA
 
Eesti Kunstnike Liit alustas novembris 2017 kunstnike vahetuse pilootprojekti koostöös Hamiltoni Kunstinõukoguga (Hamilton Arts Council), koostöö partner on Eesti Suursaatkond Ottawas Kanadas. 2019. aasta alguses allkirjastasid Eesti Kunstnike Liidu asepresident Elin Kard, Hamiltoni Kunstinõukogu tegevdirektor Annette Paiement ja Cotton Factory juhtiv partner nõukogus Robert Zeidler edasiseks koostööks omavahelise vastastikuse mõistmise memorandumi.
 
1969. aastal asutatud Hamiltoni kunstinõukogu on suuruselt teine ja üks vanimaid kogukonna kunstnõukogusid Ontarios. Algselt nimetati seda Hamiltoni ja maakonna kunstinõukoguks ja hiljem Arts Hamiltoniks, millel on pikaajaline ajalugu kohaliku kunsti ja kultuuri toetamiseks avaldamise, propageerimise ja kogukonna partnerluse kaudu.
Selle põhitegevuseks on kunsti populariseerimine, turundus ja näitusetegevuse võimaluste laiendamine. Nõukogu toetab kunstnike iseorganiseerumist, kunstnike ettevõtlus- ja kuraatoritegevust ning interdistsiplinaarsete projektide ja ettevõtete loomist.
 
Hamiltoni linnasüdames asuv puuvillavabrik Cotton Factory  tegutseb aktiivse loomekeskusena, kus tegutsevad loomeettevõtted, ühiskasutuses olevad töökojad ning kus paiknevad kunstnike ateljeed ja lühiajaliselt renditavad bürooruumid loome-tegevusega seotud ettevõtetele. Kogukonna poolt omaks võetud ja aktiivselt külastatav loomekeskus on pidevalt arenev ja kasvav. Enam kui 60 rentnikuga vabrikus tegutsevad igapäevaselt kunstnikud, fotograafid, disainerid ja kuraatorid. Puuvillavabrik on ka populaarne filmi- ja telesaadete tootmisel.
 
Esimese kunstnikuna resideerus Hamiltoni puuvillavabriku loomekeskuses Marko Mäetamm. Projekti raames lähetavad Eesti Kunstnike Liit ja Hamilton Arts Council tulevikus vastastikku kunstnikke resideeruma Hamiltoni, Ontariosse ja Tallinna, soodustades kunstnike enesetäiendamisvõimalusi ja kontaktide vahetamist.
 
Residentuuri raames toimusid Marko Mäetamme vestlusõhtud Ottawas Enriched Bread Factory's ja Talik Cotton Factory's, Urban Space Gallery's ning AHG Annex'is Hamiltonis. Residentuuris olles valmis Marko Mäetammel uus teoste sari „Sit Back and Relax“.
 
Eesti Kunstnike Liidu kutsel resideerus Tallinnas 21.09.–21.10.2018 Kanada kunstnik Tor Lukasik-Foss. Viimase kümne aasta jooksul on Tor Lukasik-Foss kunstniku-praktikas tegelenud sotsiaalse ärevuse teemaga, eriti huvitab teda selle ilmnemine avalikus ja privaatses ruumis. Eestis huvitasid teda kohaliku rikkaliku pärimuskultuuri ja -muusika rakendamisviisid tänapäevases kontekstis.
 
01.–27.10.2018 resideerus vahetusprogrammi raames Kanadas Peeter Laurits.
Residentuuri kestel toimusid Peeter Lauritsa kunstnikuvestlused Ontario provintsis, kus ta rääkis kunstnikuteest ja Eesti tõusvast kunstimaastikust.
 
Alates 2019. aastast valitakse residendid avaliku konkursi teel, konkursi korraldab Hamiltoni Kunstinõukogu ja vahendab Eesti Kunstnike Liit.
 
 
KOOSTÖÖ SIHTASUTUSEGA GREZ-SUR-LOING
 
2018. aasta detsembris alanud läbirääkimiste tulemusel allkirjastasid Rootsi sihtasutuse Stiftelsen Grez-sur-Loing president Bo Myhrman ja Eesti Kunstnike Liidu president Vano Allsalu kokkuleppe Eesti kunstnikele resideerumisvõimaluste loomiseks Prantsusmaal Grez-sur-Loingis Hôtel Chevillonis tegutsevas kunstiresidentuuris.
Grez-sur-Loing on maaliline vähem kui pooleteise tuhande elanikuga maakoht, mis asub 9 km Fontainebleau'st lõuna pool ning jääb ühtlasi 70 kilomeetri kaugusele Pariisist. Selle esimesed aktiivsed „vallutajad“ olid 19. sajandi teisel poolel ameeriklased, inglased, šotlased ja iirlased. Tol ajal asus Grez-sur-Loingi maaliliste müüridega ümbritsetud aedade vahel kulgeva peatänava ääres kaks pansionaati: Hôtel Chevillon ja Hôtel Laurent. Alates 1880. aastatest kogunesid siia looma, mõtteid vahetama ja sidemeid sõlmima ka skandinaavlased – kuulsaimad neist Rootsi maalikunstnikud Carl Larsson ja Anders Zorn, Rootsi kirjanik August Strindberg, samuti Šoti kirjanik Robert Louis Stevenson ja Soome skulptor Ville Vallgren. Vahetult enne sajandivahetust võtsid teatepulga üle Jaapani kunstnikud ja Grezis algas nn Jaapani impressionistlik ajastu.
 
20. sajandi alguses paiga populaarsus kunstnike ja kirjanike seas vähenes. 1987. aastal asutas rühm tuntud Rootsi ärimehi sihtasutuse, mille kaudu omandati Hôtel Chevillon ja avati uuesti renoveerituna 1994. aastal.
 
Grez-sur-Loingi sihtasutuse eesmärgiks on pakkuda kunstnikele ja teistele loomeinimestele korter-tüüpi residentuure ja ateljeesid. Fond ei paku loojatele stipendiume, vaid rendib soodushinnaga ruume partneritele, kes omakorda vahendavad neid avaliku konkursi teel loojatele. Sihtasutuste parteriteks on Rootsi Kultuuri
Sihtasutus Soomes, Creative Scotland, Stockholmi Kuninglik Kunstiakadeemia, Kuninglik Kunsti- ja Teadusühing Göteborgis, Norra visuaalse kommunikatsiooni organisatsioon Grafill, Rootsi etenduskunstide liit ja paljud teised – nüüdsest ka Eesti Kunstnike Liit.
 
 
Tagasi algusesse