Breadcrumb

ARS kunstilinnak

Eesti Kunstnike Liit omab Tallinnas, aadressil Pärnu mnt 154 kahe hektari suurust maa-ala, mida teatakse ajaloolise kunstikombinaadi peahoone, ARSi maja järgi. Kaubamärgina on ARS tuntud aastast 1975, kombinaadi koosseisu kuulusid keraamika-, nahkehistöö-, metallehistöö-, tekstiili-, kujundustööde jt ateljeed. ARSis loodud ja teostatud tarbekunst oli hinnatud Eesti kodudes ja laiemaltki.

90ndatel kunstikombinaadi struktuur lagunes, paljud töötajatest asusid mujale. Tänaseks on ARS taas loomingule tagasi võidetud ning seal tegutseb üle 90 kunstniku, disaineri ja loovettevõtte.

ARSi arendamisega seonduv on olnud viimastel aastatel üheks suurimaks töiseks väljakutseks kunstnike liidu juhatuse ja meeskonna jaoks: detailplaneeringu kavandamine, projekti Avatud ARS käivitamine ja elluviimine, kaubamärkide ARS Kunstilinnak ja ARS Concept arendamine, aga samuti ka kunstilinnaku sisutegevuste programmi, sündmuste ja koolituste korraldamine ning koostöö arendamine nii kunstnike kui ka EKLi partneritega.

EKLi nägemuses ühendab 21. sajandi ARS innovatsiooni ja ajaloo, kaasaegsed praktikad ja tehnoloogia ning eesti professionaalse kunsti traditsioonilised meistrioskused. ARS kunstilinnaku südameks on kunstnike stuudiod, töökojad ja galeriid. Kunstitegemine areneb käsikäes erinevate kultuuriilmingute, toitlustuse ja meelelahutusega.

ARS kunstilinnak areneb ideede kasvulavana, vaba ja loomingulise atmosfääriga keskkonnana, kus on meeldiv töötada ja aega veeta kõigil uudishimulikel, loovatel ja tegusatel inimestel. Järk-järgult kujuneb välja omamoodi loomemajanduslik oaas, mis suurendab „looduslikku mitmekesisust“ nii kultuuriväljal kui linnaruumis. Asukoht Tallinna ühe tuiksoone, Pärnu maantee ääres toetab suhtlemist ja liikumist - juba mõnda aega toob tramm soovija isegi lennujaamast otse ARSi.

Arendustegevuste ja programmi kavandamisel ARSi kunstilinnakus on kesksel kohal märksõnad „produktsioon” ja „promotsioon” – EKL loob tingimusi ja võimalusi, et loojad saaksid süveneda erialasesse töösse, loodut esitleda ning vahetada ideid ja kogemusi. Üheks oluliseks sammuks sellel teel on projekt Avatud ARS, mille eesmärgiks on omaaegse kunstikombinaadi ruumilis-funktsionaalne avamine, keskse promotsiooni- ja koolituskeskuse, projektiruumi ning keraamikakeskuse väljaarendamine. Toetamaks Avatud ARSi visiooni ja põhimõtteid ning võimestamaks loovisikuid ja -ettevõtjaid nende eesmärkide elluviimisel, sündis ka esimesega funktsionaalselt seotud projekt Avatud ARS 2: sisutegevused. Mõlemaid toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Regionaalfondi vahenditest kokku 540 000 euroga.

Oluliseks sündmuseks ARSi kogukonna jaoks kujunes 2018. aasta kevadel ühisruumi 310 avamine, loominguliste projektide elluviimiseks on kunstnike ja disainerite käsutuses nii ARSi projektiruum kui erinevad stuudio- ja koosolekuruumid, teoste ja toodete esitlemiseks ning müümiseks ARS Showroom.

Koostöö on toonud ARSi majaliste ja nende loominguga tutvuma nii Ekspordiakadeemia asjatundjad kui ka Kõrgema Kunstikooli Pallas tulevikustuudios osalevad noored; ostuhuvilisi kunstisõpru tõid majja Avatud Ateljeede päevad ja jõulueelne Hüpikmüük. Kunstiasjatundjad on saanud mõtteid vahetada ARSi klubis ning Varvara & Mar poolt korraldatud Connectoriumi programmi raames rahvusvaheliste kunstiekspertidega suheldes.

Multifunktsionaalses ARSi Projektiruumis on aastatel 2016–2018 toimunud 27 näitust – nii küpse rahvusvahelise taseme ja haardega kui julgeid ja innovaatilisi esinemisi noortelt kunstnikelt. Tuntust ja haaret on kogunud ka Indrek Kösteri ja Reimo Võsa-Tangsoo kureerimisel juba kolmandat aastat aset leidev eksklusiivne kahepäevane ARSi Filmifestival AFF, mille raames linastusid viimati 91 kunstniku ja kunstnike kollektiivi poolt loodud filmid.

Üheks suuremaks projekti Avatud ARS ettevõtmiseks kujunes 22.11.2018 keskuses T1 Mall of Tallinn avatud kunstiesitluskeskkond ARS Concept, kus 40 professionaalse kujutava ja tarbekunstniku looming koondati ühtseks väljapanekuks deviisi all „Mõttega tehtud ja valitud kunst“. ARS Concepti programm pakkus muuhulgas temaatilisi nädalavahetusi „Mõttega materjal” ning kolmekuulise pilootprojekti kokkuvõtteks 26.02.2019 ligemale 20 asjatundja osalusel toimunud vestlusringide pärastlõuna „Turg kunstile – kunst rahvale?”.

Loomulikult on säravamad sündmused üksnes jäämäe veepealne osa nii ARSi tegevjuhi Indrek Kösteri kui teiste meeskonnaliikmete töös, mis 1960. aastatel püstitatud hoonetes hõlmab lisaks tavapärasele administreerimisele paraku ka pidevat tegelemist residentide suuremate ja väiksemate olmemurede ning hädavajalike remonditöödega. Et arendustegevus toimuks perspektiivitundega ja „suur pilt“ ei jääks igapäevaste murede varju, on EKL algatanud Pärnu mnt 154 detailplaneeringu protsessi, mille tulemusena omandab ARS kunstilinnaku arenguvisioon juba konkreetsema funktsionaalse ja visuaalse vormi.

Tagasi algusesse