Breadcrumb

Avatud ARS

2017-2019 viib EKL EASi toel ellu projekti „Avatud ARS“, mille tuumaks on liidule kuuluva legendaarse kunstikombinaadi ARS (Pärnu mnt 154, Tallinn) ruumilis-funktsionaalne avamine. Toetamaks Avatud ARSi visiooni ja põhimõtteid ning võimestamaks loovisikuid ja -ettevõtjaid nende eesmärkide elluviimisel, sündis ka esimesega funktsionaalselt seotud projekt „Avatud ARS 2: sisutegevused“. Et arendustegevus kunstilinnakus toimuks perspektiivitundega ja „suurt pilti“ silmas pidades, on EKL algatanud Pärnu mnt 154 detailplaneeringu protsessi.
 
Arendustegevuste ja programmi kavandamisel ARS Kunstilinnakus on kesksel kohal märksõnad produktsioon ja promotsioon – EKL loob tingimusi ja võimalusi, et loojad saaksid süveneda erialasesse töösse, loodut esitleda ning vahetada ideid ja kogemusi.
 
Avatud ARS
Projekti eesmärgiks on ajaloolise ARSi kompleksi arendamine kaasaegseks kunstilinnakuks, mille keskmeks on professionaalsed kaasaegse kunsti, disaini ja tarbekunsti loomestuudiod, ühisloome alad, töökojad ning esitlus- ja müügipinnad.
 
Projekti raames toimub promotsiooni- ja koolituskeskuse, projektiruumi ning keraamikakeskuse väljaarendamine ARSi peahoones; paranevad kunstnike ja disainerite loome- ja tootmistingimused ning koostöövõimalused. Projekti elluviimisega kasvab loovettevõtjate tööviljakus, müügitulu ja ekspordivõimekus.
 
Projekti „Avatud ARS“ toetab EAS Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest (toetuse summa: 384 000 eur).
 
Avatud ARS 2: sisutegevused
Projekti eesmärgiks on Eesti tarbekunstnike ja disainerite konkurentsivõime kasvatamine ning loovettevõtete majandusliku efektiivsuse ja ekspordivõimekuse suurendamine, mis peab tagama müügi olulise kasvu.
 
Projekti raames on kavandatud erinevaid produktsiooni- ja esitlusvõimalusi ning tugiteenuseid hõlmavate teenuspakettide väljaarendamine ja piloteerimine nii loomemajanduse valdkonnas alles alustavatele kunstnikele kui juba rahvusvaheliselt tunnustatud loovettevõtjatele, nende erialase arengu, koostöö ja turundus- ning  müügitegevuse toetamine. Projekti elluviimisega suureneb loovettevõtjate müügitulu, nähtavus ja võimekus suunduda välisturgudele.
 
Projekti „Avatud ARS 2. Sisutegevused“ toetab EAS Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest (Loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetamine); toetuse summa: 156 618 eur.
 
Missioon ja visioon
ARS Kunstilinnaku missiooniks on pakkuda tarbekunstnikele, disaineritele ja kaasaegse kunsti väljal töötavatele kunstnikele inspiratsiooni, loomeruumi ja tuge loomingu teostamiseks, eksponeerimiseks ja rahvusvahelistumiseks, toetada loovisikute erialast arengut, ettevõtlikkust ja võrgustumist. ARSi arenguvisiooniks on kujuneda rahvusvaheliseks disaini, tarbe- ja kaasaegse kunsti tõmbekeskuseks Läänemere regioonis ja laiemaltki.
Tagasi algusesse