VIII Pisiplastika näitus „Ise tegi“ kutsub kunstnikke osalema

05.03.2021

Kuraator Heiti Kulmar
Toimumiskoht: Galerii Pallas, Riia 11, Tartu.
Näituseperiood: 20.09.2021 – 23.10.2021
NB: Tööde esitamise tähtaeg: 15.08.2021
 
Kõrgema Kunstikooli Pallas Skulptuuriosakond ja Eesti Kujurite Ühendus kutsub kunstnikke osalema VIII pisiplastika näitusel teemaga „Ise tegi“ /. Did Itself. Näitusesari sai alguse Tartus, 1986. aastal, Ahti Seppeti eestvedamisel ning tegu on ühe olulise võimalusega ka noortele kunstnikele skulpturaalse vabaloominguga grupinäitusel osaleda. Viimane sarja näitus toimus 2013. aastal ning kuraatori hinnangul oleks huvitav näha, millise tulemuse annab tänapäeva skulptorite looming võrreldes varasemate aastatega
 
Näituse kandev idee seisneb psühholoogias tunnustatud seisundist, mis inimestel teatud tegevustega kaasneb ning sisaldab ülimat keskendumist, ajataju kadu, energiseeritud naudingut ja täielikku hõlmatust. Kõnekeeles oleks see nö „tsoonis olemine“ või flow state. Seda siis siinpuhul kunstnikel loominguga tegeledes, kus teose loomise käigus on eesmärk saavutada kriitikavaba seisund, kus teos saab sisulise alge kunstniku sisemise impulsi ja mängulisuse tulemil, nö „teeb end ise“. Kutsume autoreid näituse jaoks looma teose, mille loomeprotsessis ülalmainitud seisund on rolli mänginud. Olulise tahu ekspositsioonile annavad Eesti Kujurite Ühenduse liikmete teosed, mis sündmuse raames moodustavad ka EKÜ aastanäituse.
 
Näituse mõte on pakkuda kunstnikele platvormi end väikevormi kaudu väljendada, anda võimalus luua vabaplastikat, mis ei ole tingimata seotud suurema installatiivse ruumihõivega. Näitusele esitatud teosed võiksid olla iseseisvalt piisavalt kandvad ja terviklikud, et need ei vajaks mõjuvad olemiseks monumentaalseid mõõtmeid.
 
Väikevormide eksponeerimise ja populariseerimise olulisus oleks kuraatori silmis ka suuremõõtmelise kunsti produtseerimise kahjuliku keskkonnamõju vähendamisel ning teoste loomisel, millel oleks potentsiaali jõuda ka publiku kogudesse ja kodudesse. Eriti ajal, kus paljud on veetnud pikemalt aega oma kodukeskkonnas, kus skulptuur võiks olla levinum element.
 
Sündmust korraldab Kõrgema Kunstikooli Pallase skulptuuriosakond, kelle koostööpartneriks on Eesti Kujurite Ühendus. Osa ekspositsioonist moodustab ühtlasi ka EKÜ aastanäituse, millega paralleelselt ootame näitusele EKA ja Pallase tudengite teoseid, lisaks autoreid kes eelmainitud kategooriatesse ei lange. Näituse korraldustoimkonnas on lisaks kuraatorile Heiti Kulmarile veel näitusesarjale alusepanija Ahti Seppet ja Pallase skulptuuriosakonna juhataja Anne Rudanovski. Näituse produktsiooni toetab Pallase skulptuuriosakond, Eesti Kultuurkapital.
 
Korraldustoimkond moodustab žürii, mis teeb näitusele esitatud töödest valiku, lähtudes kutse nõuetele vastavusest ja ruumi võimalustest. Kahele žürii tunnustuse saanud teosele ja ühele publiku lemmikule on kavas välja anda preemia.
Tudengitele ja noortele autoritele oleks see väljakutse, kuidas žanri piires (mõõdud, vabaplastika, teema) teostada huvitavat loomingut. Skulptuuripildis laiemalt oleks põnev näha dialoogis nüüdisaja autorite kollektiivse alateadvuse väljendust ja sealt kerkivaid probleeme, eriti ajal kus viimase aasta jooksul on ühiskond olnud isoleeritud, sotsiaalne kontakt on minimaalne ja enamus autoreid peavad leidma alternatiivseid sissetulekuallikaid ja ümber hindama oma tegevusega kaasnevaid riske.
 
Pisiplastika jääks näituse raames traditsioonilisemalt vormilise skulptuuri valdkonda, video- ja digivormide kasutamisel võiksid need olla kantud päris objekti poolt, kui neid teosesse integreerida. Mõõtudest oleks pisiplastikale sobilikud teosed maksimaalselt 60 cm pikima küljega.
 
Tööde näitusele esitamisel palume kunstnikel kuni 1800 tm vabas vormis tekstiga avada ka loomeprotsessi, kus tagasivaatavalt analüüsitakse mõttekäike, inspiratsiooni ja keskkonda, mis teose loomisel autorile mõju avaldas. Ekspositsioonis ja infomaterjalides soovime seda kasutada teostele konteksti andmiseks. Samuti on oodatud dokumenteeriv materjal, mis aitaks tutvustada teoste loomeprotsessi sh. visandid, fotomaterjal, seostuvad märksõnad jne. 
 
Näitusel osalemiseks palume saata teose fotod või video koos tutvustava tekstiga, teose mõõtude ja materjali määratlusega meiliaadressile heiti.kulmar [at] gmail.com hiljemalt 15.08.2021. Samuti palume osalemistaotluses täpsustada teose transpordiinfo (asukoht, kättesaadavus, kontakttelefon).
Tagasi üles