Uus rahvusvaheline programm otsib osalisi

24.03.2021

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus kuulutab välja avatud konkursi rahvusvahelises mõttevahetuste programmis osalemiseks, mille eesmärk on viia kokku kunstnikud, kuraatorid, kriitikud üle Euroopa. Kokku valitakse Eestist osalema kaheksa kunstnikku.
 
Programmist
 
Programmi eesmärk on tuua kokku kunstnikud ja teised kunstitöötajad üle Euroopa (Eesti, Soome, Läti, Rootsi, Taani, Norra, Belgia, Holland, Šveits), et anda kunstnikele võimalus arutada oma käimasolevate projektide üle ja luua uusi professionaalseid suhteid. Idee kasvas välja kunstnike välja toodud vajadusest saada rohkem tagasisidet oma teostele, samuti praegusest olukorrast, kus tavapärane rahvusvaheline suhtlus on raskendatud. Programmi valitud kunstnikele annavad tagasisidet kuraatorid, kriitikud ja teised kunstnikud, kelle valivad välja osalevate institutsioonide esindajad vastavalt kunstnike soovidele, vajadustele ja senisele loomepraktikale. Lõpliku valiku, kellega kohtuda, langetavad kunstnikud ise.
 
Programmis osalevad kunstnikud kohtuvad videosilla vahendusel kokku kaks korda kahe erineva kunstiprofessionaaliga. Nende kohtumiste jooksul on võimalik jagada mõtteid valmiva teose, näituseprojekti vms osas, arutleda laiemalt kunstniku loomingu üle ja sõlmida uusi professionaalseid suhteid ja rahvusvahelisi koostöid tulevikuks. Kohtumised toimuvad vabas vormis ja on tasustatud nii kunstnikule kui tema dialoogipartnerile.
 
Projekti eesmärk on panustada kaasaegse kunsti valdkonna professionaalsesse arengusse, tuues sisse ka ökoloogilise ja rahvusvahelise aspekti. Programm sai alguse reaktsioonist Covid-19 pandeemiale, kus rahvusvaheline suhtlus on pärsitud, kuid samas jätkavad kunstnikud endiselt töötamist. Usume, et vaba mõtte arenguks on endiselt oluline kultuuridevaheline dialoog ning mõtete ja kogemuste vahetus, millele projekt püüab kaasa aidata. Eesmärk on jätkata veebipõhiste lahenduste pakkumist ka tulevikus, et vähendada reisimisega kaasnevat ökoloogilist jalajälge.
 
Programmi korraldavad: Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Taani Kunstifond, Flandria Kunstiinstituut, Frame Kaasaegse Kunsti Keskus Soomes, IASPIS – Rootsi Kunstitoetuste Komitee Visuaal- ja Tarbekunsti Rahvusvaheline Programm, Läti Kaasaegse Kunsti Keskus, Mondriaani Fond, Norra Kaasaegse Kunsti Büroo, Šveitsi kunstinõukogu Pro Helvetia. Iga institutsioon kutsub osalema kaheksa kunstnikku, kokku osaleb 72 kunstnikku. Sellisel kujul on tegu esmakordselt toimuva pilootprojektiga.
 
Kuidas kandideerida?
Kandideerima on oodatud Eesti kunstnikud (Eestis elavad või Eestist pärit). Et vähendada kandideerimisele kuluvat aja- ja töömahtu, ei ole selleks vaja saata eraldi materjale, vaid täita kandideerimisvorm, mis asub siin.
 
Tähtaeg kandideerimiseks on 12. aprill 2021.
 
Kaheksa kunstnikku valib välja KKEKi tiim. Valikut tehes arvestatakse grupi soolist, vanuselist, regionaalset ja rahvuspõhist tasakaalu.
 
Kohtumised rahvusvaheliste ekspertidega on tasustatud, ühe kohtumise (ettevalmistus+kohtumine) eest on ette nähtud tasu 125 eurot.
 
Valik tehakse teatavaks aprilli teises pooles. Kohtumised toimuvad mais-juunis ning septembris-oktoobris 2021.
 
Lisainfo: post [at] cca.ee
Tagasi üles