Stipendium loometegevuseks ja enesetäienduseks, taotlemise uus tähtaeg on 30.04.2020

18.03.2020

Loometegevuse ja enesetäienduse stipendiumi taotlemise uus tähtaeg on 30.04.2020.
 
Kunstnike Liidu liikmetel võimalik taotleda loovisiku stipendiumi loometegevuseks ja enesetäienduseks.
 
Stipendiumi suurus á 250 eurot, välja jagatakse 20 stipendiumi
Stipendiumi suurus á 500 eurot, välja jagatakse 20 stipendiumi.
 
Stipendiumi taotlemiseks palume esitada sisuliste põhjendustega avaldus (planeeritud eesmärk, tegevused, tulemus jm) 30.04.2020.
 
Stipendiumi saaja kohustub kasutama stipendiumi sihipäraselt.
 
Stipendiumi saaja kohustub kasutusaja lõppedes kuu aja jooksul esitama stipendiumi kasutamise aruande.
 
EKL Stipendiumi komisjon teeb otsuse maikuu jooksul.
 
Tulemustest teavitatakse meili teel.
 
Stipendiumi ei eraldata juba toimunud projektidele.
 
Stipendiumi ei eraldata Kunstnike Liidu võlglastele (liikmemaks, muud nõuded)
 
Lisainfo: Mari-Liis Tammi, mari-liis.tammi [at] eaa.ee
 
Tagasi üles