Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiumikonkurss

07.09.2020

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2021. aastal. Stipendiume ja toetusi jagatakse 137-st allfondist.
 
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:
•            üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
•            organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.
 
Täpsemalt saab lugeda taotluste vastuvõtu kohta: http://www.erkf.ee/taotlejale
 
Loomeinimestel on võimalik taotleda stipendiumi Tiina Tammani fondist, asutatud 2003. aastal Tiina Tammani poolt. Alates 2019. aastast on fondi eesmärgiks toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka noored, kes tegelevad loomingulise tööga (kirjanikud, kunstnikud, fotograafid, ajakirjanikud jne). Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat. Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada teemal „Mul on üks väike asi“.
 
Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mida võib jagada mitme stipendiaadi vahel või sobiva kandidaadi puudumisel jätta välja andmata. Töid hindab fondi rajaja Tiina Tamman. Kodulehe link: http://www.erkf.ee/allfondid/tiina-tammani-fond-2.
 
Konkursile esitatud töid on õigus avaldada internetis Tiina Tammani kodulehel www.tiinatammanikonkurss.blogspot.com
Taotlused võetakse vastu elektroonilises taotlemise keskkonnas E-ANKEET https://ankeet.erkf.ee/.
Tagasi üles