Riigi Kinnisvara kuulutas välja Tabasalu riigigümnaasiumi kunstikonkursi

14.07.2020

Riigi Kinnisvara koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutas välja kunstikonkursi leidmaks parimad kunstiteoste ideelahendused rajatavasse Tabasalu riigigümnaasiumi hoone siseruumi kolmele seinapinnale.
 
Otsitavad ideelahendused peavad esindama Eesti kunsti hetkeseisu ja olema sobivad ning kohased antud hoonesse nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest. Kunstiteosed võivad ühendada erinevaid kunstiliike, -vorme  ja materjale, loodava taiese tehnika ja materjal on vaba. Teosed võivad kajastada vabalt valitud teemat või probleemi, ent peaksid olema kaudselt seotud noorte, nende ees seisvate valikute, hariduse või ühiskonnaga.
 
Tabasalu riigigümnaasiumi hoone on osa rajatavast hariduslinnakust, mis on projekteeritud koos Tabasalu Põhikooli ja spordihoonega ühtse tervikliku kompleksina, autoriteks on arhitektid Andro Mänd ja Pelle-Sten Viiburg ning sisearhitektid Raul Kalvo ja Helen Oja. Uus Tabasalu haridushoonete kompleks on plaanis avada 2021. aasta sügisel.
 
Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 21. oktoober 2020 kell 15.00. Võistlusjuhend on kättesaadav Riigi Kinnisvara kodulehelt https://www.rkas.ee/hanked-ja-konkursid/kunstikonkursid.
 
Hariduslinnaku hoonete paigutamisel krundile on peetud oluliseks, et nende vahele tekiks erineva iseloomu ja funktsiooniga väliruum ning hoonete toiminine oleks tagatud sujuvalt, üksteist segamata. Tabasalus Nooruse tänav 6 asuva koolihoone sisearhitektuurse lahenduse eesmärgiks on selge ja loogilise struktuuriga siseruum, mis aitaks õpilasel keskenduda õppetööle, olles seejuures mugav, rahulik ja hubane.
 
Žüriisse kuuluvad Tabasalu riigigümnaasiumi hoone sisearhitekt Raul Kalvo, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Sirja-Liisa Eelma ja Eilve Manglus, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Karen Jagodin ja Liisa Kaljula, Tabasalu riigigümnaasiumi direktor Grete-Stina Haaristo ning hääletusõiguseta tehniline ekspert Jaanus Müller Riigi Kinnisvarast.
 
Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 65 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 975 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.
 
Kunstiteoste tellimise seaduse kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoste hinna ülempiir on 65 000 eurot. Summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Seaduse mõte on, et avaliku otstarbega hoone ehitamise lahutamatu osa on hoonega sobiva kunstiteose või -teoste tellimine. Selle kaudu muutub avalik ruum esteetiliselt rikkamaks. Taoline kunstiteoste sihttellimine on mujal maailmas laialdaselt tuntud juba aastakümneid.
 
Uudisnupp RKAS-i kodulehel: https://www.rkas.ee/et/uudised/riigi-kinnisvara-kuulutas-valja-tabasalu-...
Infot käimasolevate protsendikunsti konkursside, juba tellitud teoste, näituste ja infotundide kohta leiate: https://www.facebook.com/protsendikunst
Tagasi üles