Kunstnikupalga konkurss 2021

09.11.2020

Eesti Kunstnike Liit kuulutab välja KUNSTNIKUPALGA konkursi
 
Kunstnikupalga eesmärk on võimaldada professionaalsete kunstnike pühendumist loomingulisele tegevusele ja panustada seeläbi Eesti kultuuri arengusse.
Kokku määratakse 2021. aastaks viis kolme aasta pikkust kunstnikupalka.
Palga erinevuseks loomestipendiumitest on lisaks pikaajalisusele ka kaasnevad sotsiaalsed garantiid ja sellest tulenev suurem stabiilsus.
 
Konkursi tähtaeg on 16.11.2020
 
Nõuded kunstnikupalgale kandideerimiseks
·                Kunstnikupalgale võivad kandideerida erialaselt aktiivsed loomingulises tippvormis kunstnikud, kuraatorid või kunstiteadlased/kriitikud, kes soovivad järgneva kolme aasta jooksul pühenduda erialasele loometööle.
·                Kandidaat ei pea olema loomeliidu liige.
·                Kandideerida võivad Eesti kodanikud või isikud, kellel on Eestis elamis- ja tööluba.
 
Kunstnikupalgale kandideerimiseks tuleb esitada
·                loominguline biograafia koos ülevaatega viimaste aastate tunnustustest ja meediakajastustest;
·                viimase viie aasta loomingu portfoolio, mis sisaldab selgelt sõnastatud kunstnikupositsiooni;
·                avaldus motivatsioonikirjaga koos kolme järgneva aasta loominguliste eesmärkidega.
 
Taotluste hindamisel võetakse arvesse:
·                eeskätt kandidaadi kolme aasta loometöö plaani;
·                taotluse esitaja haridust ja/või kogemust, eelnevate aastate loomingulist tegevust;
·                taotleja erialast professionaalsust ja motiveeritust, loominguliste eesmärkide ajakohasust ja uuenduslikkust nii Eesti kui ka rahvusvahelises kontekstis;
·                kunstnikupositsiooni ning kandidaadi potentsiaali Eesti kunsti tutvustamisel rahvusvahelises mastaabis;
·                mitme võrdväärse kandidaadi vahel valides peetakse silmas mitmekesisuse tagamise põhimõtet.
 
Taotluste alusel teeb otsuse Eesti Kunstnike Liidu juurde loodud laiapõhjaline valiku-komisjon. Komisjoni liikmete hulka kuuluvad kesksete kunstiorganisatsioonide (Eesti Kunstnike Liit, EKM Kumu Kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Tallinna Kunstihoone, Tartu Kunstimaja, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse esindajad.
Konkursi võitjatega sõlmib loomeliit töölepingu vastavalt töölepingu seadusele. Palga saaja kohustub andma loomeliidule lepinguperioodil iga-aastaselt oma erialasest tegevusest vabas vormis ülevaate.
 
Materjalid palume saata ekl [at] eaa.ee või tuua Kunstnike Liitu (Vabaduse väljak 6, III krs; E-R 9-17).
 
Lisainfo:
Elin Kard
EKL president
Tel: +372 528 5324
E-post: elin.kard [at] eaa.ee  
 
Vano Allsalu                              
EKL asepresident                                 
Tel: +372 513 0555                             
E-post: vano.allsalu [at] eaa.ee                  
Tagasi üles