Kultuurivaldkonna organisatsioonide ühispöördumine

24.03.2020

Eesti Vabariigi kultuuriministrile
 
Arvestades, et Kultuuriministeerium on seoses 13.03.2020 välja kuulutatud eriolukorraga koostamas Vabariigi Valitsusele kultuurivaldkonna kompensatsioonivajaduste kaardistust, soovime allakirjutanute poolt esile tõsta tekkinud olukorraga seonduvaid küsimusi.
 
Erinevate kultuuri alavaldkondade eelarved on pingelised, sõltuvust projektipõhisest rahastusest on suur, omafinantseeringuvõimekus on otseses seoses publikunumbritega ja kultuuri haare nii sise- kui välissuunal märkimisväärselt lai. Kultuurikorraldajatel on sellega seonduvalt viimastel päevadel tekkinud järgmised küsimused ja mured:
 
1. Omafinantseeringu vajalikul määral tagamine projektides ja kultuuriasutuste tegevustoetuste kontekstis on muutunud või muutumas väga keeruliseks. Kas Kultuuriministeeriumi ja Kultuurkapitali toetuste puhul võiks kõne alla tulla omafinantseeringu nõuete osaline kaotamine ja/või oluline leevendamine 2020. aasta projektide puhul?
 
2. Avalikult rahastatud projekte lükatakse järjepanu edasi. Kas kriisiperioodile langevate projektide toetuste puhul on võimalik kaaluda nn blanketset edasilükkamist, see tähendab kas toetuse kasutusaja saaks lugeda ühtselt ja automaatselt pikendatuks ilma, et mõjutatud asutused peaksid ükshaaval esitama projektide muudatusavaldusi?
 
3. Lisaks omafinantseeringule on kultuuriasutusel keeruline teenida praegusel hetkel omatulu. Enamike asutuste püsikulud jäävad endisele tasemele, kaasneda võivad täiendavad kulud eriolukorraga seoses. Kas ja mis mahus saavad kultuuriasutused arvestada riigipoolse toetusega kriisiperioodil saamata jäänud tulu osas ja kriisiga seotud kulutuste (sh püsikulude) kompenseerimisel? Kas ja mil mahus saavad asutused arvestada juba tehtud kulutuste mitte tagasi küsimisega riikliku rahastaja poolt (näiteks tühistatud lennupiletite eest makstud raha, ärajäävate projektidega seoses juba tekkinud tööjõukulu, publikutöötajate palgakulu jne)?
 
4. Kriisi (finants-)mõju ei piirdu kultuurikorraldajate jaoks ilmselt mai algusega. Arvestades olukorra pikaajalist mõju ka pärast vahetu kriisiolukorra lõppu, siis kas on võimalik kaaluda avaliku rahaga seonduvalt niinimetatud „pingelõdvenduse“ perioodi, mille vältel kehtivad näiteks leevendatud aruandlustingimused?
 
5. Kultuurivaldkonna ettevõtmistel on hulk avalikke rahastajaid ka väljaspool Kutuuriministeeriumi ja Kulkat. Kas Kultuuriministeerium oleks valmis olema kultuurivaldkonna poolseks läbirääkimiste vahendajaks projektide järelevalve tingimuste lõdvenduste ja projektitähtaegade (sh projektide lõpptähtaegade) pikenduse osas erinevate valdkonda puudutavate avalike rahastajatega (EAS jt)?
 
6. Milline on seisukoht juba praeguseks hetkeks (näiteks taotlusvooru Eesti Kultuur Maailmas või viimasesse Kulka jaotusesse) esitatud projektiavalduste kohta, mis puudutavad vahetult eelseisvaid sündmusi? Kas oleks mõttekas taoliste projektide puhul arvestada rahastusotsuse edasilükkamisega järgmis(t)esse jaotus(t)esse? Kas selle osas on ühtne seisukoht?
 
7. Kas ja mil viisil puudutavad riiklikud olukorra leevendusmeetmed kultuuriasutusi, mis ei ole ministeeriumi hallatavad ja/või ministeeriumilt tegevustoetusi saavad, kuid mis ometi on kultuurivaldkonna jaoks võtmetähendusega? Kas asutustele, mis asuvad väljaspool nn ministeeriumi süsteemi on mõeldud ja kui, siis millised võiks olla lahendused?
Mõistagi on inimeste elu ja tervis kujunenud olukorras prioriteetsed, mistap võtame omalt poolt vastu kõik meetmed, et viiruse edasist levikut piirata. Samas vajab ka kultuurivaldkond praegu selgust ja probleemidega tegelemist, et ära hoida suuremat segadust ja täiendavat kahju.
 
Tänades, tervist ja jõudu soovides
 
Eesti Arhitektuurikeskus
Eesti Balletiliit
Eesti Disainerite Liit
Eesti Disainikeskus
Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus
Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum
Eesti Kinoliit
Eesti Kunstnike Liit
Eesti Lühifilmi Keskus ShortEST
Eesti Näitlejate Liit
Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit
Hiiumaa Loovisikute Vabaühendus HiKu
Juhan Kuusi Dokfoto Keskus
Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
Kai kunstikeskus
Kanuti Gildi SAAL
Kogo galerii
Kordon residentuur
Marit Ilison Creative Atelier
Music Estonia
Narva kunstiresidentuur
Narva Muuseumi Kunstigalerii
Nelja Nurga Galerii
Nordic and Baltic Contemporary Art Center NOAR MTÜ
Nukufilmi Lastestuudio
Okapi MTÜ
Paide Teater
Pimedate Ööde Filmifestival
Polygon Teater ja Teatrikool
Sihtasutus Fine 5 Tantsuteater
Sõltumatu Tantsu Lava
Tallinna Tantsuteater
Tartu Kunstimuuseum
Tartu Uus Teater
Temnikova & Kasela galerii
Von Krahli Teater
Voronja galerii
 
Tagasi üles