Kriisiabi kunstivaldkonna ettevõtetele

05.05.2020

– Kunstivaldkonnas tegutsevatel juriidilistel isikutel on võimalik toetust saada Kultuuriministeeriumi erakorralise abi meetmest. Toetust saab taotleda taotluse esitamisele eelnevalt vähemalt 6 kuud tegutsenud organisatsioon, mis tegeleb näitusetegevuse korraldamisega või kunstialase tugiteenuse pakkumisega professionaalsetele kunstnikele või kunstiasutustele Eestis (näiteks stuudio- või tootmisruumide rendile andmine, teenuste pakkumisega produktsiooni, näitusetegevuse või arendustegevuse alal). Meetmest toetatakse organisatsiooni põhitegevusega seotud vältimatute kulude katmist, mis on tekkinud kriisi ajal ja/või mille katmiseks planeeritud tulud on kriisiga seonduvalt oluliselt vähenenud. Toetuse andmist reguleeriv määrus on kättesaadav siit. Taotlemise täpse info ja tingimused leiab siit. Taotlemise tähtaeg on 18. mai 2020.
 
– Kunstivaldkonna turismiatraktsioonidel ja muuseumitel, mis pakuvad külastajatele teenuseid, on võimalik taotleda kahjude hüvitamist Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest. Toetust saab taotleda hiljemalt 1.02.2020 äriregistris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik (nt OÜ), FIE, KOV üksuse asutused või MTÜ, kelle käive on võrreldes aastataguse käibega 40% langenud. Toetuse suurus saab olla 50% turismiatraktsiooni 2019. a märts-juuni käibest ja toetuse suurus on 2000-50 000.-. Taotleda saavad ka vähem kui aasta lahti olnud asutused, kellele lisanduvad eritingimused. Täpsemad tingimused ja taotlemise info leiab siit.
 
–Kunstivaldkonna äriühingud ja FIEd saavad ühekordselt taotleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetust. Ettevõtetel peab olema 1-49 töötajat ning 2019. a käive peab olema 20 000-100 000.-. Kuni 40 000 käibega ettevõtte toetus on 3000.- ning suurema käibega ettevõtte ühekorde toetus on 5000.-. Antud toetust ei saa taotleda mittetulundusühingud ega sihtasutused. Lisanõuete ja taotlemise info leiab siit. Kui ettevõttele sobivad mõlemad EASi toetusmeetmed, siis tuleb ettevõttel endal valida, milline abi ettevõtet kõige paremini aitab, kuna abi on ettevõtte kohta ühekordne.
Tagasi üles