Breadcrumb

Kohtumine kultuuriminister Heidy Purgaga

06.06.2023

Esmaspäeval, 5. juunil kohtusid kultuuriminister Heidy Purgaga Eesti Kunstnike Liidu president Elin Kard ja Kunstiasutuste Liidu tegevjuht Kadi-Ell Tähiste. Andsime kohtumisel ministrile ülevaate kunstivälja hetkeseisust ning nii kunstivaldkonna arengukavas KUVA 2021–2025 kui ka muudes vormides kokku lepitud valdkondlikest prioriteetidest:

•    Valdkonna kesksete organisatsioonide tegevustoetuseid on vaja pärast aastatepikkust
      seisakut tõsta.
•    Tegevustoetuste rahastamine vajab selgemat jaotust Eesti Kultuurikapitali ja
      Kultuuriministeeriumi vahel. Oluline on tagada mitmekesisema valikuga organisatsioonide,
      projektide ja loovisikute parem ligipääs Kultuurkapitali vahenditele.
•    Riigi tugi kunstivaldkonna vabakutseliste õiglaste tasude ja sotsiaalsete garantiide
      tagamiseks on hädavajalik. Esmased lahendused on muudatused Kultuurkapitali toetuste ja
      stipendiumide süsteemis ning paindlikuma maksukeskkonna kujundamine.
      Kunstiasutuste Liidu juures on tegevust alustanud töögrupp, mis esitab aasta teises pooles ettepanekud kunstnikutasude süsteemi loomiseks.
•    Tuleb jätkata vähemalt 10 kunstnikupalga välja andmist aastas.

Kohtumisel osalesid ka ministeeriumi kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre ja ministrit tänasel tööpäeval saatnud töövari. Järgmise kohtumise leppisime kokku augustisse, mil on selgemad ministeeriumi võimalused praeguses keerulises eelarveolukorras.

Foto: Maria-Kristiina Soomre

 

Tagasi algusesse