Breadcrumb

Kaastöökutse: taristu

09.05.2024

Olla olemas tähendab olla ühendatud. Aga millega, kellega ja kuidas? Elekter, küte, teed ja tänavad, rongid ja lennukid, internet ja veevärk – tänasel päeval võtame seda kõike iseenesestmõistetavalt. Taristu on nähtamatu, kuniks ta töötab. Võrgustike poliitiline, majanduslik ja eetiline mõõde avaldub aga teravalt siis, kui nende töö on häiritud – olgu see siis türanliku naaberriigi sõjalise aktsiooni, hindade järsu kallinemise, katastroofiliste ilmaolude või argisemate toruvahetuste tõttu. Kas täna olemas olla tähendab ärrituda aeglase interneti, üleskaevatud teede ja raadatud metsade peale?

Oleme huvitatud erivormilistest kaastöödest:
esseedest;
projektiarvustustest;
projektidest;
intervjuudest;
jm.

Ootame kuni 200-sõnalisi ettepanekuid kaastöödeks (eesti või inglise keeles). Oodatud on ka visuaalsed mõtted või referentsmaterjal. Palume avalduse koos autori(te) lühikese tutvustusega saata kuni 10MB PDF-ina e-mailile info@ajakirimaja.ee.

Oleme eriti huvitatud kaastöödest, mis käsitlevad Balti riike või on kirjutatud autorite poolt, kes elavad Baltikumis. Avaldamiseks valitud kaastööd on tasustatud.

Millal?
Ettepanekute tähtaeg: 12.06.2024.
Tagasiside ettepanekutele: 25.06.2024.
Artiklite tähtaeg: 1.08.2024.

Number ilmub septembris 2024.

https://ajakirimaja.ee/kaastookutse/

Tagasi algusesse