Eesti Looduse Mõttekoda kuulutab välja konkursi sümboli kavandi leidmiseks

02.03.2021

Eesti Loodusuurijate Seltsi juurde loodud Eesti Looduse Mõttekoda kuulutab välja konkursi sümboli kavandi leidmiseks.
 
Kavand peaks vastama järgmistele tingimustele: kavand on teostatav looduslikust materjalist (eelistatult savi, puit või klaas); kavandi loomisel lähtutakse Eestimaa loodusest ja selle pärandist ning kujundus peaks pidama ajaproovile vastu.
 
Kavandite esitamise tähtaeg on 29. märts. Palume need saata e–kirjaga aadressil maris.hindrikson [at] ut.ee.
 
Võidutöö valib välja komisjon, otsusest antakse teada hiljemalt 5. aprillil. Kolm parimat kavandit saavad auhinna.
 
1853. aastal Tartus asutatud Eesti looduseuurijate selts (LUS), on üks Baltimaade vanim järjepidevalt tegutsenud loodusteaduslik selts. LUS koondab üle Eesti elukutselisi ja harrastusteadlasi; põhiülesanne on uurida Eesti loodust ning edendada loodusetundmist, Eesti loodushoidu ja -haridust. LUS on assotsieerunud Eesti teaduste akadeemiaga ja juhib selle teadusseltside ümarlauda. Eesti looduse mõttekoda loodi 2019. aastal seltsi eestvõttel ja algatusel.
 
Selle eesmärk on tuua Eesti ülikoolides inglise keeles kaitstavad loodusteaduslikud doktoritööd eestikeelsesse avalikku ruumi. Eriliselt tähtsustatakse eestikeelse teaduskeele ja erialase terminoloogia arendamist. Doktorantide esinemine lindistatakse, arhiveeritakse ja tehakse veebis kättesaadavaks. Doktoritöös kasutatud eestikeelsed terminid kantakse andmebaasi ja tehakse samuti avaandmetena kõigile kättesaadavaks. See kõik tagab eestikeelse teaduskeele ja terminoloogia arengu ja leviku ning tutvustab meie doktorantide uurimisteemasid laiemalt. Nõnda saab üldsus, sealhulgas innovatsiooniga tegelevad ettevõtjad, doktoritööde tulemused kätte populaarses vormis ja ühest kohast.
 
Mõttekoja loengud üldsusele algavad loodetavasti 2021. aasta aprillis. Lisaküsimustele vastab Maris Hindrikson (e-post maris.hindrikson [at] ut.ee; tel 554 2532).
 
Eesti Loodusuurijate Selts 
Tagasi üles