Breadcrumb

Algas Tapa Vabadussõja mälestusmärgi ideekonkurss

04.06.2024

Ideekonkursi eesmärk on leida sobivaim lahendus Vabadussõja mälestusmärgi rajamiseks Tapa linna Kirikuparki (Pargi 1a). Mälestusmärk püstitatakse Eesti Vabadussõjas 1918 - 1920 saavutatud võidu austamiseks ja jäädvustamiseks ja teemast tulenevalt peab ideelahendus olema esinduslik ja väärikas, kunstiliselt kõrgetasemeline ja ruumiliselt terviklik, mis arvestab ümbritsevat keskkonda ja rikastab Tapa linnaruumi lisandväärtusega. Võistlusega soovitakse selgitada välja võidutöö, mis on aluseks mälestusmärgi edasisele teostamisele. Ideekonkursi võitjaga sõlmitakse tema pakutud ideekavandi alusel mälestusmärgi teostamise leping. Ideekonkurss on avalik, ühe-etapiline ja anonüümne.

Kirikupark asub Tapa linna südames Tapa raudteejaamast lõunas ja on kujundatud Jakobi kiriku ümber. Park piirneb tänavatega Jaama, Pargi, Turu ja Kesk. Naabruses Pargi ja Kesk tänava ääres asuvad 1-2 korruselised elu- ja ärihooned. Pargis asuvad diagonaalselt kulgevad ja kolmes küljes sõiduteedega paralleelselt suunduvad jalgteed.

Park koos mälestusmärgiga saab kohaks, kus tähistatakse olulisi ajaloolise, isamaalise ja militaartaustaga sündmusi. Ideekavandi koosseisus tuleb esitada mälestusmärgi lähiümbruse katendi lahendus. Täiendavat lahendust pargi muudes osades lisada vaja ei ole, pargi rekonstrueerimine toimub tulevikus eraldiseisvalt. Ideekavand peakski andma suuna praeguse kõrghaljastusega pargi rekonstrueerimisprojektile. Täna pargis paiknevale Kalju Reiteli skulptuurile „Eestimaa ärkab“ leitakse pargi rekonstrueerimise käigus uus sobivaim asukoht väljaspool Kirikuparki.

Võistlusülesande ideelahenduse vorm on vaba, kuid peab sobituma valitud võistlusalale.

Lahenduses tuleb arvestada parki läbivate liiklemisvõimaluste säilimisega mälestusmärgi juures. Mälestusmärk tuleb kavandada kõigile ligipääsetava astmeta alana.

Otsitav kunstiteos peab olema mahuline, kõikidest linnaruumis avanevatest külgedest vaadeldav ruumikunsti töö. Arvestada tuleb selle vaadeldavusega nii vahetust lähedusest kui ka eemalt. Mälestusmärgi peasuund on soovituslikult Jaama tänava suund.

Ideelahendus võib olla nii figuratiivne skulptuur kui abstraktne teos, samuti sümbioos eelmainitud käsitlustest. Valitud lahenduse puhul on oluline selle üldarusaadavus, et teos on pühendatud Vabadussõja võidu auks ja mälestamiseks.

Mälestusmärgil peab olema tekst „Eesti Vabadussõda 1918 - 1920“ ja selle juures peab olema koht pärgade asetamiseks. 

Mälestusmärk peab olema tehniliselt ja kvaliteetselt teostatav, selle materjal peab olema ajas kestev, ilmastiku- ning vandalismikindel. Välja tuleb pakkuda ka mälestusmärgi valgustuslahendus. Mälestusmärgi hooldamine ei tohi kaasa tuua märkimisväärseid kulusid.

Võistluse preemiafond on 18 000 eurot (I preemia 7000, II preemia 5000, III preemia 3000 ja kaks ergutuspreemiat a 1500 eurot).

Võistlusel osaleval ettevõttel on nõutud kaasata autorite hulka vähemalt üks isik, kel on kunsti-, disaini-, arhitektuuri- või urbanistikaalane kõrgharidus või kuulub ta vastava valdkonna loomeliitu. 

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 12. september 2024 kell 16 .

Tööd esitatakse hankeregistri kaudu ja infovahetus toimub läbi RhRi. Samas saab alla laadida ka tingimused. Lisaks tuleb samaks tähtajaks esitada ka kavandi makett (tuua ise kohale või esitada omal vastutusel kas posti või kulleriga) Eesti Arhitektide Liitu, aadressil Kursi 3, 10415 Tallinn

Žüriisse kuuluvad:

  • Riho Tell, Tapa vallavanem (žürii esimees);
  • Valdo Helmelaid, Tapa Vallavalitsuse liige;
  • Mati Tamm, Tapa Vallavalitsuse ehitusspetsialist;
  • Raul Kalvo, Eesti Arhitektide Liit;
  • Tiit Trummal, Eesti Arhitektide Liit;
  • Aime Kuulbusch, Eesti Kujurite Liit;
  • Ines-Issa Villido, Eesti Kujurite Liit.

Hääleõiguseta ekspertidena kaasatakse:
Tiina Paas, Tapa Muuseumi juhataja;
Aigar Põder, Tapa vallavolikogu aseesimees.

Varuliikmed: 
Toivo Kähari Tapa Vallavalitsusest;
Ivar Lubjak Eesti Arhitektide Liidust.

Ideekonkursi viitenumber on 279874. Võistlustingimused on allalaetavad RhRist.

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7365544/general-info

Tagasi algusesse