Abi loovisiku toetusest

24.03.2020

Head kunstnike liidu liikmed!
 
Rasketel aegadel on lahenduste leidmine keerukas, seetõttu tuletame teile meelde, et sissetulekute puudumisel ja majanduslikesse raskustesse sattumisel saate taotleda loovisiku toetust. Selleks avage menüüribal oleva lingi „Hea teada“ all link „Loometoetused“. Sealt leiate ka avalduse ja juhised toetuse taotlemiseks.
 
Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes vastab järgmistele tunnustele:
 
1) on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;
2) ei ole saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel vähemalt loometoetuse taotlemisele 
     eelnenud kuul;
3) ei õpi õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes;
4) ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
5) ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;
6) ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel;
7) ei saa töövõimetoetust rohkem kui pool loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest.
 
Loometoetuse suurus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklik miinimumpalk ning toetuse saajale on tagatud ka ravikindlustus.
 
Juhul kui teate professionaalsete kunstnike seas kedagi, kes vajab abi, aga liitu ei kuulu, siis saab toetust taotleda seaduse raames läbi kultuuriministeeriumi, täpsemad juhised ja taotlusvormi leiab ministeerium kodulehelt: https://www.kul.ee/et/loomeliidud-ja-vabakutseliste-loovisikute-loometoetus
Tagasi üles