Breadcrumb

Tähtaeg läheneb: Kutse EKLi partnerresidentuuri Soomes

12.02.2024

Eesti Kunstnike Liit koostöös Vantaa kunstnike liiduga pakub kunstnikele võimaluse elada ja töötada 2024. aasta juulis ja septembris Soomes Vantaa külalisateljees Gjutars (Taiteilijatalo Gjutars, Vanha Kuninkaalantie 6, Vantaa).

Gjutars külalisateljee kohta lähemalt: https://www.vantaantaiteilijaseura.fi/gjutars-residenssi/residenssi

Vantaa residentuur asub romatilises puumajas, jalutuskäigu kaugusel Tikkurila raudteejaamast. Lisaks tutvumisele Vantaa kunstnike tegemistega ja loomingulisele tegevusele rahulikus keskkonnas pakub residentuur hea võimaluse tegutsemiseks Soome pealinnas – rongisõit Tikkurilast Helsingi linnasüdamesse kestab kõigest paarkümmend minutit.

Kuuajalise residentuuri kestel on kunstniku käsutuses tasuta elu- ja tööruum (ca 35 m2), köök, dušš, WC, TV ja internetiühendus. Lisaks kaasneb toetus reisikuludeks 200 euro ulatuses. Eelneval kokkuleppel on võimalik esitleda oma loomingut, korraldada näitusi ja üritusi külalistemaja esimesel korrusel paiknevates ruumides. Kohapeal on tasuta kasutamiseks ka jalgratas.

Taotlemiseks tuleb esitada:

1) vabas vormis taotlus viibimiseks Vantaa residentuuris 1 kuu vältel ajavahemikus 1.–31.07.2024 või 1.–30.09.2024;
2) motivatsioonikiri, mis sisaldab ülevaadet loomingulistest eesmärkidest ja tegevusest seoses residentuuris viibimisega (kirjeldage, mida soovite kohapeal ette võtta, samuti kirjeldage enda loomingulist tegevust üldisemalt ning seda, kuidas residentuuris viibimine võiks seda toetada);
3) CV.

Taotleja peab olema Eesti Kunstnike Liidu või selle alaliidu liige ning valdama küllaldasel määral inglise ja/või soome keelt.

Taotlus koos eelnimetatud lisamaterjalidega tuleb esitada hiljemalt 29.02.2024 e-posti aadressile ekl@eaa.ee, lisades e-kirja teemareale „Vantaa residentuur“. Taotlused vaatab läbi komisjon, kuhu kuuluvad liidu asepresident Vano Allsalu ja liidu volikogu liikmed Pille Kivihall ja Tanja Muravskaja.

Vastavalt kokkuleppele viibivad samal ajal Tallinnas EKLi külalisateljees omakorda Vantaa kunstnike liidu poolt lähetatud kunstnikud. Eesti kunstnikest on varem Vantaa residentuuris viibinud Tiiu Rebane, Kai Kaljo, Mari-Leen Kiipli ja Kelli Valk.

Lisainfo: ekl@eaa.ee

Vantaa Kunstnike Liit: www.vantaantaiteilijaseura.fi

Back to top