Breadcrumb

KUVA 2021-2025

KUVA eesmärk on sõnastada lahendusi küsimustes, mis mõjutavad laiemalt kunstielu tulevikuarenguid ja sõlmpunkte. Nii ei ole tegu pelgalt dokumendiga, vaid lahendusi käivitava tööriistaga, millest on juba alguse saanud mitmed uued ettevõtmised. 

KUVA neljaks peamiseks alateemaks on:
•    kunstnike loometegevuse toetamine
•    kunstivaldkonna organisatsioonide koostöö
•    kunstivälja avatus ja ligipääs
•    kunstiharidus 

KUVA sihiks on teemadega seotud probleeme ja võimalikke arenguid käsitleda viisil, kus kindel roll on nii valdkonnasisesel koostööl kui ka dialoogil erinevate poliitikakujundajate, toetajate ning koostööpartneritega. 

KUVA laiemaks tulevikusihiks on levitada mõtteviisi, kus kunsti väärtust mõistetakse mitmekülgsemalt, osatakse ühiselt kavandada sobivaid rahastamismudeleid ning suudetakse läbimõeldumalt toetada vabakutseliste kunstnike loometegevust. Selleks soovib arengukava ühtse katuse alla koondada erinevad temaatilised algatused ja töörühmad, et leida pidevalt muutuvas tegutsemiskeskkonnas paindlikud ja pikemat tulevikuvaadet silmas pidavad lahendused. 

Eesti Kunstnike Liidu, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse eestvedamisel alanud kunstivaldkonna arengukava kokkupanek on hoolimata pikaajalisest vajadusest esmakordne ja sündinud valdkonnasisese algatusena, valmides kunstiinstitutsioonide ja vabakutseliste tihedas koostöös. 2021. aastal toimusid aruteluringid eri teemadel, kus kaasamõtlejatena osales üle 100 inimese. 

Tutvu kogu arengukavaga siin.
KUVA 2021–2025 ülevaade ja arutelupaneel

 

Back to top