Kunstnike liidu haldusdirektorina alustas tööd Mati Sillak

11.01.2021

Liidu majanduse- ja haldusvaldkonna eestvedaja leidmiseks korraldatud konkursile laekus 16 kandideerija sooviavaldust, kelle hulgast kohtumiste ja töötubade järgselt tegi valiku liidu juhatus koostöös karjäärinõustaja Tiina Saar-Veelmaa ja liidu töötajatega.
 
Haldusdirektor korraldab koos liidu juhatusega liidu majandus- ja finantstegevust, kinnisvarahaldust, investeeringute planeerimist ja arendustegevust, liidu kinnisvaraga seotud ehitus- ja remonditööde kavandamist ning teostamist. Mati Sillak alustas tööd kunstnike liidus 6. jaanuaril.
 
Mati Sillak on hariduse omandanud Tallinna 21. keskkoolis ja Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskonnas, on läbinud mitmeid täiendkoolitusi kodu- ja välismaal ning omab pikaajalist juhtimiskogemust.
Kuni 2020. aasta detsembrini töötas ta Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) haldusteenuste direktorina, varasemalt on töötanud Sihtasutus Eesti Kunstimuuseumi haldusosakonna juhatajana, tegelenud erinevate projektide juhtimisega ning olnud aastatel 1992–2012 RE Eesti Lennujaamad ja hiljem AS Tallinna Lennujaam tehnikadirektori asetäitja, projektijuht ja reisiterminali juhataja.
Tagasi üles