2004.a. võeti Riigikogus vastu #link1#
2004.a. võeti Riigikogus vastu loomeliitude seadus