EKL'i tegevus

EKL edendab ja kaitseb oma liikmete #link1#, #link2# ja #link3# huve.
EKL edendab ja kaitseb oma liikmete professionaalseid, sotsiaalseid ja majanduslikke huve.