In English Esileht  |   Sisukaart       
  
AVALEHT > LIIT > levaade > Uudised >
Loomeliitude ja kultuuriinstitutsioonide avalik prdumine

AVALIK PRDUMINE TALLINNA LINNA POOLE SEOSES KULTUURIKATLA, LINNAHALLI JA MERE VAHELISE ALA DETAILPLANEERINGUGA

10. november 2014

Loomeliidud ja kultuuriasutused ei pea igeks ega phjendatuks Tallinna Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu muudatust, kuna see muudab vimatuks Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi (EKKM) tegevuse jtkamise Phja pst 35 krundil. Planeeringusse viimasel hetkel tehtud muudatus kaotab Kultuurikatla aia, EKKMi hoovi ning kik muusemi krvalhooned. Detailplaneeringu lhteseisukohtade jrgi kavandati krundile EKKMi terviklikku mitme etapilist arendust snergias Tallinna Kultuurikatlaga, krundi sisemusse liigendatud pargilist ruumi ning vikesemahulisi kultuuri- vi rifunktsioonis hooneid. Viimase muudatuse tagajrjel muutub avalikus omandis oleva maa sihtotstarve hemtteliselt rimaaks, kuhu kavatsetakse rajada 13 000 ruutmeetrist ripinda.

Vastuolu EKKMi tulevikuplaanidega


EKKM on aktiivse, rahvusvahelise ja klastajate rohke kultuuriasutusena Phja pst 35 krundil tegutsenud alates 2007. aastast. Seitsme aasta jooksul on muuseum kujunenud Eesti kunstielu heks slmpunktiks, oluliseks kunstiinstitutsiooniks Tallinnas ja kogu Eestis, mis koosts teiste muuseumide, galeriide ja nitusepaikadega rikastab kohalikku kunstielu. Oma lhikesest tegutsemisajast hoolimata on EKKM palju kaasa aidanud kultuurielu kivitamisele ka Tallinna merersel alal ning loonud keskkonna, mis on aktiivne ka muuseumi nitusteprogrammi vliselt. Seal on toimunud suurel hulgal raamatuesitlusi, avalikke loenguid, seminare, kontserte, teatri- ja tantsuetendusi, jpm. Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringusse viimasel hetkel enne kehtestamist sisse viidud muudatused ei arvesta EKKMi juba mitmeid aastaid ts olnud arenguplaanidega ning muudavad EKKMi tegevuse jtkamise vimatuks.

Vastuolu linnaruumi kvaliteetse arengu eesmrgiga

Kesoleva planeeringu tellija, samuti Phja pst 35 omanik ja otsustaja on Tallinna linn. Planeeringu koostamist alustati 2010. aastal igati igesti - koostati phjalikud lhteseisukohad ja kaasamiskava, planeering telliti avaliku raha eest, koostamises osalesid tunnustatud arhitektid. Phja pst 35 kinnistut ksitleti kui peamiselt kultuurile suunatud arenevat maa-ala, kus vrtustatakse muuhulgas olemasolevaid ehitisi ja senitoimivaid funktsioone. Ndseks, enne planeeringu kehtestamist, on dokumendist jrele jnud vaid vheolulised elemendid. Planeeringuga kehtestatakse eelkige maksimaalselt vimalikud brutopinnad rihoonetele. T algsed eesmrgid on unustatud ja avaliku ruumi seostatud lahendused on dokumendist kadunud.

Euroraha vrkasutamine

Planeeringu koostamine projektina “Tallinna avamine merele” on rahastatud Euroopa Liidu ja omafinantseeringuna Tallinna Kultuurivrtuste Ameti poolt. Valminud planeering ei vasta rahastusprojektis psitatud eesmrkidele, eriti avaliku linnalise ruumi arendamisele. EL raha taotlemisel mrgiti loodavate tulemustena muuhulgas jrgmist:
• selgitatakse planeeringualal vlja ldised ja avalikud huvid, erahuvid, tagatakse tasakaalustatud areng.
• tagatakse samaaegselt traditsioonilise keskkonna silimine kui ka areng, nende vaheline tasakaal.
Valminud planeering, eriti selle viimased muudatused, on suures vastuolus projekti algsete eesmrkidega.

Allakirjutanud taotlevad kultuurifunktsioonide paindliku arendamise vimaluse silitamist, olemasolevate vrtuslike ehitiste (eriti Kultuurikatla estakaadi phjapoolse, maapinnaga seotud osa) arvestamist ja Phja pst 35 sihtotstarbe silitamist phimahus hiskondlike ehitiste maana. Planeeringuga kavandatavad krundipiirid peavad arvestama praegust ruumikasutust ning EKKMi arenguks vimaluste silitamist vhemalt esialgses planeeringus kavandatud viisil.

Eesti Arhitektide Liit
Eesti Kunstnike Liit
Eesti Arhitektuurikeskus
Eesti Disainerite Liit
Eesti Disainikeskus
Eesti Heliloojate Liit
Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite hing
Eesti Maastikuarhitektide Liit
Eesti Nitlejate Liit
Eesti Lavastuskunstnike Liit
Eesti Lavastajate Liit
Eesti Kujundusgraafikute Liit
Eesti Kirjanike Liit
Eesti Tantsukunstnike Liit
Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
Tallinn Music Week
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus
Eesti Arhitektuurimuuseum
Eesti Kunstimuuseum
Tartu Kunstimuuseum
Tartu Kunstnike Liit
Kunstikriitika Kombinaat MT
Eesti Tantsuagentuur
MT Kultuurikatel
Linnalabor MT
Eesti Teatriliit
Eesti Kunstiakadeemia

Avalik_kiri_EKKM.doc


Print   
EAA © 2005 Aadress: Vabaduse vljak 6, 10146 Tallinn | Tel: 6 273 630 | Faks: 6 273 631 | ekl@eaa.ee